Gå efter den gode brandklasse

Materialer med en høj brandklasse giver brandmænd mere tid til at evakuere, hæmmer udviklingen af giftig røg og sparer bygherren for mange tusinde kroner til genopbygning

Godt 6.000 gange om året må brandvæsenet rykke ud til bygningsbrande, viser tal fra Beredskabsstyrelsen. Brandene opstår typisk ved uforsigtighed, fejl i installationer eller ildspåsættelse. Og får branden først fat, kan der opstå skader for flere millioner.

Afdelingsleder i DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut – Brian V. Jensen rådgiver arkitekter og ingeniører i brandsikring. Han oplever, at tendensen til større og større rum i bl.a. kontorbygninger øger kravene til brandsikring.

– Vi kan aldrig udrydde årsagerne til en brand. Så længe der er mennesker i bygningerne, så kan brand udvikle sig. Men vi kan gøre det svært for ilden at sprede sig. Moderne kontorlandskaber med store, åbne og sammenhængende rum giver ilden mulighed for at sprede sig. Derfor er man nødt til at tænke ekstra over brandsikringen i sådanne rum både ved design af brandsikring og valg af byggematerialer, siger Brian V. Jensen.

Passiv brandbeskyttelse

Hos den danske producent af akustiklofter Rockfon er de også opmærksomme på udfordringerne ved store kontorlandskaber. Normalt bruges akustiklofter til at dæmpe lyden i de åbne rum, men lofterne yder også passiv brandbeskyttelse i tilfælde af brand.

– Stenuld er et produkt, som kommer fra vulkansk aktivitet. Det er sten og kan ikke brænde. Har du et nedhængt Rockfon akustikloft, indkapsler du materialet bag ved loftet, hvad enten der er tale om konstruktionsdæk, installationer eller kabler. Derfor har vi brandklasse A1 og er best in class, når det gælder brandbeskyttelse, fortæller teknisk chef i Rockfon, Oskar Meres.

Lettere at genetablere

Når materialer har en høj brandklasse, er de med til at forsinke branden. Det giver brandmændene længere tid til at evakuere eventuelle mennesker i bygningen.

Når branden er slukket, er det også lettere at genetablere bygningen og holde udgifterne nede, hvis vitale dele i bygningen er intakte.

– Vi havde et bibliotek i Sverige, hvor alt var fuldstændigt sodet til efter en brand – inkl. undersiden af vores akustiklofter. Da lofterne blev pillet ned efter branden, var stort set alle installationer ovenover intakte. Det betød, at bygherren sparede mange penge i forbindelse med genopbygningen efter branden. Derfor kan arkitekter og ingeniører gøre bygherren en kæmpe tjeneste ved at vælge produkter, som yder passivt brandbeskyttelse. Er uheldet ude, kan det spare bygherren millioner af kroner, slutter Oskar Meres.

Prøvning hos DBI

Materialer til byggeriet skal – for det meste – for at kunne anvendes i Europa have en europæisk brandklassifikation i henhold til Byggevaredirektivet. Klassifikationen bygger i de fleste tilfælde på prøvning af, hvordan produkter eller materialer reagerer i forbindelse med brand.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har faciliteter til alle relevante prøvninger af materialers reaktion på brand, f.eks. Single Burning Item (SBI)-testen efter standarden EN 13823 giver information om varmeudvikling, røgudvikling, flammespredning og brændende dråber/partikler. Desuden ubrændbarhed i henhold til ISO 1182, Radiant Panel-testen efter standarden EN ISO 9239-1, brændværdi i henhold til EN ISO 1716 og alle IMO-prøvninger efter FTP-codes.