Fire ud af ti byggevarer dumper i brandtests

Næsten halvdelen af nye byggevarer dumper, når de brandtestes i fuld skala hos DBI. Derfor skal der udvikles faciliteter, der kan teste nye produkter tidligt i udviklingsforløbet

Fire ud af ti byggevarer klarer ikke brandtesten hos DBI (Dansk Brand-og Sikringsteknisk Institut). Det nedsætter industriens konkurrenceevne, fordi virksomhederne taber tid og penge, når produktet skal laves om og testes igen. Nogle gange mange gange.

DBI ønsker at øge træfsikkerheden og optimere time-to-market i forbindelse med udvikling af nye byggevarer. Derfor skal der udvikles ydelser og testfaciliteter, der kan anvendes til at teste idéer, koncepter og prototyper tidligt i udviklingsforløbet.

- Vi har mange danske virksomheder, der producerer byggevarer til dansk og udenlandsk byggeri. Hurtig og effektiv produktudvikling kombineret med internationalt konkurrencedygtige priser har stor betydning for disse virksomheders konkurrenceevne. Derfor har virksomhederne brug for viden om brand og faciliteter til brandtest, når de udvikler nye byggevarer, siger forsknings-og innovationskonsulent Carsten Møller fra DBI og påpeger, at ‘styrket konkurrence i byggeriet’ er et fokusområde i regeringens byggepolitiske strategi.

Standarder øger krav

- Byggevarers reaktion på brand skal i stigende grad dokumenteres efter internationale produktstandarder, bl.a. fordi Byggevareforordningen (CPR) siden 2013 har været bindende i EU og flere lande uden for EU. Hvis byggevaren ikke lever op til kravene, kan den ikke godkendes, og virksomheden må starte forfra. Derfor er der et behov for at sikre, at nye byggevarer udvikles så effektivt og billigt som muligt – uden at gå på kompromis med brandsikkerheden, siger Carsten Møller og fortsætter:

- Desuden er der fokus på dansk byggeris mulighed for at udnytte det stigende globale marked for bæredygtigt byggeri. Det betyder, at byggevareleverandører i større omfang vil udvikle byggevarer, der bidrager til bæredygtigt byggeri. En udfordring ved bæredygtige materialer som f.eks. træ er dog, at der mangler viden om deres reaktion på brand, hvilket gør, at der vælges mere standardiserede og mindre bæredygtige materialer. Derfor er der behov for mere viden om disse materialers brandegenskaber, ligesom der er brug for rådgivning om, hvordan de kan anvendes på alternative måder, så brandkravene overholdes, fastslår Carsten Møller.

Nye redskaber og tests

For at kunne forudsige byggevarers reaktion på brand på et tidligt stadie og kunne rådgive om alternativ anvendelse vil DBI udvikle nye redskaber til simulering og udviklingstest, såfremt instituttet opnår den nødvendige bevilling hertil fra Styrelsen for Forskning og Innovation i løbet af sommeren.

De nye ydelser og faciliteter skal gerne inden for de næste år blive et attraktivt tilbud til bl.a. den gruppe af kunder, der i dag afslutter et længere udviklingsforløb med en klassifikationstest i fuld skala. Her er der især fokus på de ca. 40 procent af produkterne, som klarer sig dårligere, end virksomheden forventede.

- Forskningen inden for brand er endnu for umoden til at udvikle redskaber for alle typer af byggevarer. Fokus rettes derfor på nye eller kommende danske styrkepositioner inden for letvægtsbeton, stenuld, facadeisolering og organiske byggematerialer, siger Carsten Møller.

Læs mere om brandsikring i juni-udgaven af Byggeplads.dk