RUM og Reiulf Ramstad Arkitekter vinder konkurrence om 350 boliger

Når Journalisthøjskolen flytter ud af det ikoniske betonbyggeri i det nordlige Aarhus, skal hele området transformeres til et nyt og spændende bykvarter med boliger, forsamlingshus og Museum Ovartaci

Når Journalisthøjskolen flytter ud af det ikoniske betonbyggeri i det nordlige Aarhus, skal hele området transformeres til et nyt og spændende bykvarter med boliger, forsamlingshus og Museum Ovartaci. En driver i udviklingen er Østjysk Bolig, der opfører 300 ungdomsboliger og 50 familieboliger på grunden. Vinder af konkurrencen om de 17.000 m² almene boliger er JFP, RUM, Reiulf Ramstad Arkitekter, SWECO og Green Sustainable Landscape.

Visionært projekt opfylder visionerne
Vinderprojektet opfylder Østjysk Boligs visioner om en attraktiv og bæredygtig bebyggelse med gedigne boliger, gode dagslysforhold og fællesfaciliteter, som understøtter og opfordrer til socialt samvær og forskellige fællesskaber. Konkurrenceforslaget vinder på dets arkitektur og funktion med bedømmelsen ”glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet” og indfrier lokalplanens intentioner om høj arkitektonisk kvalitet.

”Projektet fremstår som et visionært og meget fint gennemarbejdet projekt”, lyder det fra bedømmelsesudvalget, der i dommerbetænkningen bl.a. fremhæver byggeriets disponering og samspil med omgivelserne:

”Forslaget vælger at samle funktionerne i tre bygningskroppe. Projektet skaber dermed en fin variant af karré og parkbebyggelse. Det er vurderingen, at denne disponering er i særligt fint samspil med omgivelserne med bl.a. store erhvervsdomiciler i glas og beton. Samtidigt er bebyggelsen i fin arkitektonisk harmoni med journalisthøjskolens hovedbygning.”

Arkitekturen fremmer fællesskabet
Vinderforslaget åbner bebyggelsen op og skaber store, åbne rum imellem husene og et attraktivt ankomst- og opholdsareal. De store udearealer giver mange muligheder for varierede fællesskaber mellem beboerne i afdelingen og nærområdet i øvrigt.

  • Vores fokuspunkt har været at skabe en lys og åben bebyggelse med attraktive rum og rammer, der lægger op til at danne relationer mellem afdelingens beboere i alle aldre. Arkitekturen kan være med til at fremme fællesskabet og minimere ensomhed og isolation blandt beboerne, og vi har en vision om at skabe en moderne boligafdeling med aktiviteter og liv i og mellem husene – på tværs af generationer, fortæller sagsarkitekt Klaus Jepsen fra RUM.

Der etableres bl.a. en lille ”landsby” af småhuse med udekøkken, cykelværksted og legehus, der bringer en anden skala ind i området og indbyder til uformelle møder og sociale aktiviteter. 

  • Vores målsætning har været at skabe en bebyggelse med en fortælling om små fællesskaber i det store fællesskab - landsbyen i byen. Hvor fællesskaberne koncentreres i de områder af bebyggelsen, hvor det naturlige flow af beboere og gæster er. En tidlig strategi om at koncentrere bebyggelsen og mindste fodaftrykket har givet store og sammenhængende udearealer. Bygningernes endelige gestalt med store markante tagterrasser, der med fællesrum og teknikhuse alle taler samme sprog og formmæssigt refererer ned til gårdrummets landsby af småhuse, er den ydre ramme om bebyggelsen,” siger Thomas Carstens, arkitekt og partner i Reiulf Ramstad Arkitekter.

Bæredygtige og lyse boliger
De store, veldisponerede vinduespartier og den gode afstand mellem bygningerne sikrer optimale dagslysforhold, hvilket har været afgørende for Østjysk Bolig. Familieboligerne har brede, indeliggende altaner mod syd og sydvest, og ungdomsboligerne har indbyggede siddenicher i vinduespartierne med et godt udsyn over bebyggelsen. Ungdomsboligerne er med det valgte konstruktive system disponeret, så de nemt kan omlægges til større lejligheder, hvilket giver stor fleksibilitet og mange indretningsmuligheder. Alle boliger har adgang til tagterrasse.

Projektet har en stærk bæredygtig profil og lever op til for Østjysk Boligs målsætning om at bygge og arbejde så bæredygtigt som muligt. Der er anvendt robuste materialer i god kvalitet med lang levetid og lav vedligeholdelse, i et arkitektonisk udtryk der afspejler de eksisterende omgivelser. Facaderne er beklædt med skærmtegl på præfabrikerede trækassetter samt partier med træbeklædning, hvilket giver byggeriet en yderst god miljøprofil og livscyklus, da alle bygningselementer efterfølgende vil kunne skilles ad og genbruges direkte uden upcycling.

De 350 nye almene boliger på Olof Palmes Allé forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2023.

Fakta om projektet:

  • Lokation: Østjysk Bolig, Afd. 27, Olof Palmes Allé, 8200 Aarhus N
  • Bygherre: Østjysk Bolig
  • Omfang: 300 ungdomsboliger (12000 m²), 50 familieboliger (5000 m²), fællesfaciliteter og udearealer.
  • Anlægssum: 204.628.000 kr. ekskl. moms.
  • Totalentreprenør: JFP
  • Arkitekter: RUM og Reiulf Ramstad Arkitekter
  • Landskabsarkitekt: Green Sustainable Landscape
  • Ingeniør: Sweco