Mangor & Nagel A/S vinder skoleprojekt og daginstitution i Rødekro

Mangor & Nagel A/S vinder stor konkurrence om ud- og ombygning af Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj i Aabenraa Kommune på i alt 8.150 kvm

Mangor & Nagel A/S vinder stor konkurrence om ud- og ombygning af Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj i Aabenraa Kommune på i alt 8.150 m2. 

Totalentreprise konkurrencen er vundet i samarbejde med konsortiet Chr. Johannsen A/S og Ommen & Møller A/S samt rådgiverne Balslev og Blaavand & Hansson.

Udgangspunktet for ud- og ombygning af skolen er at skabe en naturlig sammenhængskraft mellem den eksisterende skole og den nye skoleudbygning. Den nye skoleudbygning er udformet i to etager som er indpasset i en skala med de omkringliggende bygninger. Der er lagt stor vægt på, at den nye skoleudbygning oplevelsesmæssigt bringes ned i ”børnehøjde” så børnene føler sig hjemme i de nye omgivelser. Udover den nye skolebygning kommer en multihal, som vil kunne deles i to selvstændige funktioner. Skolens ”hjerterum” bliver den nye administrationsbygning og indgangsområde, hvorfra der vil være et naturligt flow ud til skolens øvrige klasselokaler, fællesområder mm.

Børnehuset Fladhøj

For det nye børnehus skabes en daginstitution, der fremstår som en samlet helhed. Et samlet børnehus med en afklaret overordnet struktur, og visuel ro, der skaber plads til forskellighed, udfoldelse og udvikling. Med en harmonisk proportionering og tilpasning indgår den eksisterende bygning som en naturlig del af den nye institution. Murværket gentager sig i den nye del af institutionen. I en moderne udgave gentages taghældningen, der samtidig bidrager til spændende rumligheder daginstitutionens fællesområder.

Mangor & Nagels tidligere skoleprojekt i Rødekro

Den nye skole ligger kun ca. halvanden kilometer fra Rødekro skole, nu Hærvejsskolen Skovbrynet, der er del af Hærvejsskolen Vestergade Skole, som Mangor & Nagel A/S udarbejdede tilbage i 1969-70.