Arkitekt-duo vinder Ny Psykiatri Bispebjerg

Friis & Moltke er i konsortium med PLH arkitekter og underrådgiverne Søren Jensen A/S, Sintef A/S og Møller & Grønborg A/S udpeget som vinder af det 26.000 kvm store Ny Psykiatri Bispebjerg

Friis & Moltke er i konsortium med PLH arkitekter og med underrådgiverne Søren Jensen A/S, Sintef A/S og Møller & Grønborg A/S udpeget som vinder af det 26.000 kvm store Ny Psykiatri Bispebjerg. Med projektet etableres 200 nye psykiatriske sengepladser og akutmodtagelse i forbindelse med det ikoniske Bispebjerg Hospital.

Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive moderne rammer for  psykiatriens patienter, så netop patienterne bliver det centrale omdrejningspunkt og sygehuset den funktionelle ramme.
Det har fra starten været et klar mål at skabe en imødekommende arkitektur, hvor patienten og en nærværende behandling er udgangspunktet for de fysiske rammer - dog uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller arbejdsmiljø for de ansatte. En klar og logistisk opbygning, som er nødvendig i et byggeri af denne type og størrelse, har ligeledes været højt prioriteret.

- Projektet har en overbevisende sammenhæng mellem det overordnede og konceptuelle udgangspunkt og helt ned til den enkelte sengestue gennem en konsekvent integration af helende arkitekturs forskellige delelementer. Der er etableret et fint hierarki i haverum, og alle haver ligger i niveau med sengeafsnittene uden overliggende etager. Der er en naturlig wayfinding og fine relationer til det eksisterende Bispebjerg og til Psykiatritorvet. Formgivning og materialevalg skaber en behagelig balance i karakteren af det samlede projekts indre og ydre miljøer. Konceptet for byggeriet er rationelt og logisk, som principielt ens konstruktive enheder, og er samtidig udformet med en konstruktiv fleksibel robusthed, der sikrer, at byggeriet kan tilpasse sig ændringer i rumanvendelse over tid”.  Citat fra dommerbetænkningen.

- Med et stærkt arkitektonisk greb har vi med dette projekt formået at imødekomme og opfylde de yderst komplekse krav og funktionaliteter, der gennem forløbet er blevet stillet. Det er derfor en stor glæde, at projektet honoreres med en topkarakter på 10 for sit arkitektoniske udtryk, siger Palle Hurtwitz, direktør og partner og fortsætter:

- Vi har tegnet et aldeles robust projekt med stor grad af fleksibilitet, funktionalitet, sikkerhed og indlevelse, som fremadrettet vil kunne sikre optimale rammer for både de psykiatriske patienter, pårørende og ansatte ved Ny Psykiatri Bispebjerg”.