HLA bag nyt rådhus i Kiruna

Henning Larsen Architects har i samarbejde med Temagruppen Sverige, WSP Sverige og UiWE vundet konkurrencen om et nyt rådhus i Kiruna

  Henning Larsen Architects har i samarbejde med Temagruppen Sverige, WSP Sverige og UiWE vundet konkurrencen om et nyt rådhus i Kiruna i det nordlige Sverige. Rådhuset bliver startskuddet på udviklingen af en helt ny bykerne i Kiruna.  

Rådhuset består af to bygningsvolumener. Den inderste bygning er udformet som en krystal inspireret af den store forekomst af jernmalm i områdets undergrund. Den yderste bygning svæver som en ring rundt om krystallen og beskytter den mod regionens barske vejrforhold.

- Det har været vigtigt for os at få det bedste ud af de barske vejr- og vindforhold og så meget dagslys ind som muligt, fortæller direktør og partner Peer Teglgaard Jeppesen, Henning Larsen Architects. ”Det nye rådhus bliver et demokratisk hus, der henvender sig til alle. Indeni underbygges den demokratiske proces af samspillet mellem kontorerne i periferien og de offentlige funktioner i husets centrum.”

Rådhusets runde form giver et bedre mikroklima både inde og ude. Formen tillader 17 % mere dagslys at trænge ind. Huset er allerede blevet døbt Krystallen. Det er inspireret af byens særlige karakter, kultur og historie. Kirunas eksisterende rådhus er et stykke unik arkitektur fra 1958 tegnet af Artur von Schmalensee. Det nye rådhus refererer på flere måder til det gamle. Klokketårnet fra det fredede rådhus genanvendes på pladsen, ligesom materialer genanvendes i det omfang, det er muligt.

- Krystallen er et rådhus, som vi kan være stolte af, og vi er meget glade for i dag at kunne præsentere netop dette bidrag som vinderen. I bedømmelsesarbejdet har vi hentet hjælp hos flere eksperter og i diverse rapporter. Vi har også fået mange kommentarer fra offentligheden, og dem har vi selvfølgelig også lyttet til i juryarbejdet, siger Lisbeth Nilsson, formand for bedømmelseskomiteen.

Kiruna Kommune flytter rådhuset og de omkringliggende bygninger, fordi den omfattende minedrift i området har påvirket byens undergrund. I alt skal 2.500 lejligheder og 200.000 m2 erhvervs-, kontor-, skole- og sundhedsbyggeri flyttes inden år 2035. Rådhuset er den første, store bygning, der påvirkes af udgravningerne, og bliver startskuddet på den nye bykerne i Kiruna. Rådhuset skal efter planen indvies i 2016.

Henning Larsen Architects har tegnet en række markante bygninger i Sverige, bl.a. Malmø Stadsbibliotek, Uppsalas nye koncerthus og kunstmuseet og arkitektskolen i Umeå.