Höga ambitioner för Nordbygg 2020

Utställningen på Nordbygg har stor bredd och djup som ger besökaren en mycket tidseffektiv möjlighet att scanna marknaden och hitta nya produkter och kontakter

Förberedelserna inför Nordbygg 2020 pågår för fullt och målet är en minst lika stor framgång som mässan 2018 blev.

– Det är en tuff och inspirerande utmaning då hela 90 procent av besökarna 2018 var positiva till mässan och rekommenderade kollegor ett besök på Nordbygg, säger Peter Söderberg, Nordbyggs projektchef.

2018 års besökare var också tydliga med att de ansåg att Nordbygg lyckats bli än mer intressant och relevant jämfört med föregående mässor. Framgångsfaktorn som fördes fram var bland annat ett innehåll som fokuserade på ny teknik inom områdena IoT, digitalisering och innovation.

– Det har vi naturligtvis tagit till oss och kommer till nästa års Nordbygg att ytterligare öka mässans satsning på nya tekniklösningar som kan lyfta bygg- och fastighetsbranschen, säger Peter Söderberg.

Arena för innovationer

Det kommer att ske på en helt nyskapad Innovationsarena. Där möter besökarna allt från små smarta start-upföretag till prisad arkitektur, där materialval har stått i centrum. På Innovationsarenan kommer även de nominerade till Nordbyggs guldmedalj att visa upp sig och sina bidrag. Nordbyggs guldmedalj är en tävling som belönar de mest innovativa produktnyheterna.

En viktig pusselbit i Nordbyggmixen, inte minst för föreskrivande led och beställare, är satsningen på ett intressant kunskapsinnehåll. Detta återkommer självklart i form av ett brett spektra av seminarier på öppna scener i hallarna.

Högt utställartryck

En annan och helt central pusselbit är givetvis utställningen med unikt stor bredd och djup som ger besökaren en mycket tidseffektiv möjlighet att scanna marknaden och hitta nya produkter och kontakter. Det skriver bland andra Tobias Wallbom under på. Han är ventilationsföretaget Trox Auranors svenska landschef.

– Det finns ingen annan arena, menar han, där man kan träffa så många på så kort tid, säger han.

Och utställartrycket är stort. Bland de redan 700 anmälda utställarna är merparten av de branschledande företagen bokade, konstaterar Peter Söderberg.

För mer information kontakta:

Peter Söderberg,Nordbyggs projektchefpeter.soderberg@stockholmsmassan.se
Tel.08-749 43 93