Tagkonstruktion

Innovationscenter med grønne tage

Innovationscentret Innovest i Skjern holder på regnvandet med hjælp fra Nature Impact® Roof Phønix Tag Materialer

Ineffektiv kontrol af tagpap øger risiko for brandfare

En svag kontrol og lemfældig omgang med ikke-godkendte tagpapmaterialer vækker bekymring blandt byggeriets aktører, der nu efterspørger mere kontrol

Facaden flyttes på taget

En kontorbygning i Lystrup ved Aarhus har fået en utraditionel tagløsning, hvor taget er beklædt med facadeplader

Alger og snavs mister fodfæste

Tidligere var selvrensende nanoopbygning forbeholdt facademaling. Nu kan man også få en vandig træbeskyttelse med samme selvrensende effekt, hvor alger og snavs ‘glider af’.

Stor renoveringsordre til Cembrit

Cembrit vinder kæmpeordre på 18.000 kvm sorte B6 bølgeplader til et omfattende renoveringsprojekt af Elkærparken

Luksusboliger på taget i Herlev

Boligområdet Toftegård i Herlev har fået etableret 21 nye luksus taglejligheder som del af renovering

Vandret rumoplevelse med glastagskvisten

Attic Group har udvidet sit sortiment med store ovenlys til indbygning i kviste og tag

Stort, uudnyttet potentiale i tagboliger

En stor del af det fremtidige boligbehov kan løses ved at bygge tagboliger, vurderer Søren Peter Bjarløv, lektor ved DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg

Dansk betonvarefabrik fordobler garantien

Den danske betonvarefabrik IBF fordobler garantien på betontagsten fra 15 til 30 år

Dampspærresystem med funktionsgaranti

Eric Storm A/S tilbyder nu en funktionsgaranti på 30 år på alle dimensioner af Storm Damsopærrefolie 30

Nemt montagesystem til solcelleanlæg

Fischer Danmark lancerer montagesystemet Solar-Fix til solcelleanlæg på det danske marked

Tagpap med bitumen i riller

Icopal lancerer nyt tagpapsystem, hvor bitumen er lagt på i smalle riller

Gitterdrageren sikrer taget

Tre nye vejledninger er udarbejdet - de skal være med til at sikre et mere trygt arbejdsmiljø, når svendene skal monterer spær

Dampspærre skal være nyvare

Grossistvirksomhed advarer byggeriet mod at spare penge på klimaskærme fremstillet af genbrugsplast

Icopal Danmark hovedaktionær i Syddansk Tagdækning A/S

Icopal Danmark a/s har købt 49 procent af aktierne i Syddansk Tagdækning A/S, der udfører tagdækningsopgaver og tyndpladearbejde

Konstruktionsfejl årsag til tag-kollaps

At taget på Club Danmark Hallen kollapsede efter snebelastning skyldes fejl i dimensioneringen, fremgår det af rapport fra Erhvervs- og Byggestyrelsen