VLA vinder Center for Biosustainability på DTU

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har i samarbejde med MOE A/S og GHB Landskabsarkitekter A/Ss vundet opgaven om udformningen af DTU’s nye grundforskningscenter

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har i samarbejde med MOE A/S og GHB Landskabsarkitekter a/s vundet opgaven om udformningen af DTU’s nye grundforskningscenter ’The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability’, forkortet CFB.

Den nye bygning til CFB bliver på 10.000 m2 og placeres centralt på DTU Lyngby Campus, som nabo til bl.a. det kommende DTU Life Science. Centeret kommer til at indeholde moderne forsknings- og kontorfaciliteter til CFB samt DTU-fællesarealer i tilknytning til den samlede campus.

Rådgiverteamets forslag sigter mod at etablere et fleksibelt og bæredygtigt forskningscenter, der på optimal vis vil udgøre de fremtidige rammer for en dynamisk organisation præget af udvikling og videndeling.
Bygningens indre rumligheder bindes sammen af en række mindre atrier, som i kombination med uformelle mødezoner og gårdhaver vil danne et inspirerende og attraktivt arbejds- og forskningsmiljø.

Gennem et fleksibelt og modulært bygningslayout understøttes det dynamiske flow i bygningen bedst muligt, samtidigt med at behovet for større og kostbare forandringer reduceres. Dette sikrer den umiddelbare funktionalitet i forhold til den aktuelle anvendelse og udgør samtidigt et totaløkonomisk bæredygtigt byggeri.
Rådgiverteamet vil på naturlig vis drage nytte af de mange års erfaring med byggeri af teknisk tunge laboratoriebyggerier med meget forskningsudstyr, i forbindelse med udformningen af det fremtidssikrede forskningscenter.

Novo Nordisk Center for Biosustainability er i dag bosat på Scion DTU i Hørsholm og er verdensførende i at udvikle såkaldte cellefabrikker, hvor man får mikroorganismer til at producere en række biokemikalier på en mere bæredygtig måde. Det nye center forventes klar til indflytning primo 2016.