PLH Arkitekter videre i Tallin-projekt

PLH Arkitekter er lead architect bag designforslaget ”The Ülemiste Leaf” – en ny station i Tallinn på Rail Baltica-linjen

PLH Arkitekter er lead architect bag designforslaget ”The Ülemiste Leaf” – en ny station i Tallinn på Rail Baltica-linjen. Forslaget er som et af de tre bedste designforslag i den åbne, internationale konkurrence, videre til en dialogbaseret forhandling om, hvilket design, der skal realiseres. The Ülemiste Leaf er inspireret af et birketræsblad fra den estiske natur - blad-motivet henfører til de estiske skove og skaber samtidig et genkendeligt, organisk formsprog, der får byen til at hænge sammen på tværs. 

Designet af den nye terminalbygning tager udgangspunkt i naturen, og det organiske formsprog inspireret af et birketræsblad. Forslaget drager paralleller til den estiske naturarv og synliggør betydningen af de estiske skove, der dækker omkring 50% af landet. Det let genkendelige og organiske formsprog vil være meget tydeligt for rejsende med tog og fly, der ankommer til Tallinn – og designet stiler mod at skabe et nyt, ikonisk landmark. Bladet lægger sig på tværs af jernbanen og skaber let adgang fra begge sider og sammenhæng mellem nord og syd. Med forslaget skabes der samtidig en naturlig forbindelse mellem lufthavn og by.  

Designet omfatter både selve terminalbygningen på den kommende Rail Baltica-linje samt de umiddelbare trafikale omgivelser. Den fremtidige terminalbygning vil både fungere som et centrum for offentligt transport og som et lokalt bycenter. Designet omfatter derfor terminalbygningen, en offentlig plads, en togstation og en busstation samt en gangtunnel for fodgængere og cyklister under jorden. 

Bæredygtige materialer

Materiale-paletten er relativt simpel, således at fokus holdes på bygningens organiske formsprog. Tagbeklædning udføres i let aluminium, ligesom de lukkede skillevægge i glasfacaden. Alle valgte materialer har lang levetid og lav emission af usund kemi. Materialerne er vurderet ud fra, hvor meget de forurener i både produktion og transport. Dette gør træ til et fremragende valg til tagkonstruktionen, alle indvendige vægkonstruktioner, loftet og de fleste vægoverflader.  For at minimere behovet for opvarmning er projektet delt i to zoner: en fuldt opvarmet zone til arbejde, spisning og shopping, og en delvist opvarmet zone til ventesal.