Arkitektfirmaet Kullegaard har 40 års jubilæum

Kullegaard blev stiftet i 1980 af arkitekt og medejer Thomas Kullegaard under navnet JT Tegnestuen ApS. Igennem årene har virksomheden undergået mange forandringer

Den 7. maj fylder Kullegaard 40 år. Der er sket meget på de fire årtier, som har formet virksomheden til det, den er i dag. Forankringen er dog stadig i det vestsjællandske og den administrerende direktør hedder stadig Kullegaard.

Kullegaard blev stiftet i 1980 af arkitekt og medejer Thomas Kullegaard under navnet JT Tegnestuen ApS. Igennem årene har virksomheden undergået mange forandringer – alt fra navn over virksomhedsform og medejerkonstellation til lokation har ændret sig i takt med tiden og markedet. Kendetegnet for virksomheden har dog altid været en løbende udvikling og vækst. Antallet af medarbejdere tæller i dag omkring 55.

Udvikling ud fra grundlæggende DNA

I det seneste år er der gennemført en række strategiske tiltag for at sikre strukturer og arbejdsgange, der rækker langt ind i fremtiden. Det har bl.a. betydet et øget fokus på værdiskabelsen i det enkelte projekt via en stærk beslutnings- og eksekveringskraft. Elementer der tager udgangspunkt i den DNA, der er opbygget gennem tiden.

-Jeg er stolt over at stå i spidsen for en virksomhed, der over årene har ageret ud fra de samme grundlæggende værdier, og som stadig er kendetegnende for den måde, vi arbejder på i dag. Det ses fx på den dialogbaserede proces og skabelsen af langtidsholdbare løsninger, fortæller adm. direktør Kasper Kullegaard.

Projekter der gør en forskel

I dag arbejder Kullegaard inden for udvalgte segmenter, der på nogle områder har fælles kendetegn, men på andre er vidt forskellige. Medarbejderstaben rummer derfor specialister, der løbende sparrer med hinanden for udvikling og optimering.

Viden og erfaring er tillært gennem konkrete projekter, som gennem tiden har gjort en forskel. Det drejer sig bl.a. om Lundemarken (1994-2007) i Holbæk – et stort boligområde med mangfoldige boformer, hvor Kullegaard bidrog med en afgørende rolle i tilblivelsen ved at samle aktører og udvikle området inden for realiserbare rammer. En fremgangsmåde der også tegner et billede af den måde, der arbejdes på i dag.

Derudover har samarbejdet med flere danske C25-virksomheder og større produktionsvirksomheder præget udviklingen. Af nogle få eksempler kan nævnes Fritidsklub for Novo Nordisk i Kalundborg (2002) og den svævende kontorbygning for Copenhagen Fur (2016) – opgaver der er løst via vedvarende samarbejder, som udgør et stærkt fundament for Kullegaard.

I nyere tid har flere hotelprojekter haft stor betydning, heriblandt Villa Copenhagen (2017-2020), som er et ikonisk projekt i form af den enorme transformation fra centralpostbygning til et af nordens mest eksklusive hoteller. Der er Kullegaards erfaring inden for restaurering bragt i spil – en viden der er opbygget gennem løsning af opgaver for en række provstier med komplekse renoveringer og transformeringer 

Det prisvindende idrætsbyggeri Holbæk Sportsby (2016-2019) er også med til at skabe et billede af, hvordan et projekt kan gøre en forskel bl.a. via med lokale forankring. Resultatet er skabt i tæt samarbejde med brugerne, hvor fokus på tværgående inspiration og fællesskab gentænker den måde, foreningslivet traditionelt er organiseret på.

Selvom projekterne er mange og forskellige, så er fokus på langtidsholdbare løsninger gennem samskabende arkitektur et gennemgående element. Tilgangen og måden hvorpå det gøres skal løbende udfordres, og derfor arbejder virksomheden i dag bl.a. med bæredygtighed og verdensmål.