100 hektar mere areal ved Nordhavn

En jordopfyldning skaber et nyt areal på 1 mio. kvm langs Nordhavnen der skal give plads til boliger og en ny krydstogtskaj

Langs Nordhavnens nordøstlige hjørne er en gigantisk jordopfyldning igang over de næste år. Med en størrelse på 41 gange Rådhuspladsen i København og med så meget jord, at det kunne fylde den store Keops Pyramide fire gange, er det en opfyldning, der kan ses. Opfyldningen sker blandt andet for at skabe plads til en 1.100 meter lang krydstogtkaj, der fra sæsonen 2013 giver plads til tre store krydstogtskibe af gangen.

Nordhavn set fra luften - Opfyldningen skaber bogstaveligt talt plads til Københavns udvikling. Vi skaber plads til nogle af de 100.000 nye beboere, der vil flytte til København inden for de næste 15 år. Samtidigt skaber vi plads til, at krydstogtindustrien og erhvervshavnen kan blive i byen, siger Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør i By & Havn.

Tre entrepriser i udvidelsen

Der er tre entrepriser i udvidelsen, som alle er i fuld gang.  Den nye krydstogtskaj anlægges, store jernvægge bankes ned i havbunden (spunsvægge) for at danne omkredsen omkring opfyldningen, og der laves en steninddæmning mod vest. De store mængder jord til opfyldningen kommer blandt andet fra anlægget af Cityringen og Nordhavnsvejen, men jorden kommer dog først i havet i sommeren 2012, hvor den første del af rammen er lukket og klar til at modtage de store mængder jord.

Byggeriet af rammen kommer til at tage to år, mens selve opfyldningen først er færdig i ca. 2022. Københavnerne kan også se frem til et nyt grønt areal, som anlægges langs opfyldningens vestlige side. Det er dog først endeligt færdigt, når opfyldningen er overstået.

Fakta:

  • Anlægget af krydstogtskaj samt anlægget af selve jorddepotet udføres af et Jointventure mellem Züblin, Möbius og MJ Eriksson.
  • Stenindfatningen på den nordvestlige side af opfyldningen udføres af Per Aarsleff.
  • Opfyldningen fylder 1 mio. kvm eller 100 hektar
  • Opfyldningen kommer til at rumme både ren jord og et nyt depot til forurenet jord på hhv. 4 mio. kubikmeterog 6 mio. kubikmeter
  • Anslået færdiggørelse for opfyldningen: 2022. Selve perimeteren til opfyldningen er dog færdig i 2013
  • Krydstogtskajen ventes færdig til sæsonen 2013; Terminalen ventes dog færdig i 2014
  • Krydstogtkajen bliver 1.100 meter lang. Til sammenligning er Langelinie 1.000 meter lang
  • Inddæmningen med jernvægge bliver 1.250 meter lang og stenindfatningen mod vest 1.200 meter