Rejsegilde på maritimt læringshus

Tirsdag den 5. april fejrede 300 gæster, at byggeriet af fremtidens maritime uddannelsesinstitution har fået krans på toppen

Tirsdag den 5. april fejrede 300 gæster, at byggeriet af fremtidens maritime uddannelsesinstitution har fået krans på toppen. Rejsegildet foregik i bygningens centrale atrium som et festligt arrangement for både håndværkerne, de studerende og underviserne på SIMAC samt repræsentanter for byen og de fonde, der har været med til at muliggøre byggeriet.

Bygherren, SMUC Fonden, bød velkommen og takkede de mange, der har stået fadder til det imponerende læringshus, der rejser sig ved vandet i smukke Svendborg. Håndværkerne blev takket for flot arbejde og for at tage imod besøg på en sikker arbejdsplads, som har været forskånet for alvorlige ulykker. Med utallige ’hurra’-råb blev byen og det maritime Danmark ønsket tillykke med projektet, der efter planen bliver indviet af SIMAC i sommeren 2023. 

Bestyrelsesformand Frederik Ejlers, SMUC Fonden:

”Vi er stolte over at være kommet så langt, at vi kan invitere flere hundrede mennesker indenfor under tag. Tak til alle, der står bag realiseringen af projektet og arbejder koncentreret for at færdiggøre byggeriet. På sin vis er rejsegildet en anledning til at glæde sig endnu mere til om godt et år, hvor bygningen bliver indtaget af de studerende som en levende, maritim myretue. Midt i byen. Midt i havnen.”

Direktør Jesper Bernhardt, SIMAC:

”Det ny SIMAC er allerede i dag et meget attraktivt sted at uddanne sig. I nye rammer på havnen, ved siden af erhvervsparken, bliver vi en endnu stærkere læringsmotor. Nærmest en skrueaksel for byens udvikling – som ovenikøbet igen får vand under sig.”

Direktør Mads Lebech, A.P. Møller Fonden:

”Den nye skole i Svendborg fastholder byens status – både som søfartsby og som uddannelsesby. Folk vil komme langvejsfra for at gå på SIMAC. Og SIMAC vil, udover at uddanne, også være rugekasse for innovation i de mange virksomheder på bl.a Sydfyn, der leverer teknologier til hele verdens skibsfart.”

Borgmester Bo Hansen (S), Svendborg Kommune:

”De mange gode visioner for udviklingen af byen og havnen materialiserer sig. Intet er bedre til at bygge bro mellem fortidens maritime historie og fremtidens levende havn end en uddannelsesinstitution. Den skaber liv, udvikler talent, styrker erhvervslivet og er med til at udvikle havnen til glæde for os alle sammen”.

Partnere:

Det ny SIMAC bliver opført af den private erhvervsdrivende fond: Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC). Projektet er blandt andet muliggjort takket være en betydelig donation på 100 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond og en donation på 10 millioner kroner fra Dampskibsselskabet Orient’s Fond. Hertil kommer yderligere donationer fra blandt andet Den Danske Maritime Fond, Lauritzen Fonden, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond og Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond.

Det ny SIMAC er tegnet af C.F. Møller Architects og EFFEKT med C.F. Møller Architects som totalrådgiver. Ingeniørrådgiver er MOE A/S, bygherrerådgiver er VITA Ingeniører og MT Højgaard Danmark er hovedentreprenør.

Bygningen i tal:

·      Det ny SIMAC bliver på 12.500 m2 brutto og får plads til 1.000 studerende. 

·      Fællesarealer udgør 1.880 m2. Herunder Campustorvet, Open Learning Center og Student Service Area.

·      Undervisningsarealer udgør 6.585 m2. Herunder undervisningslokaler i forskellige størrelser, to auditorier, en række forskellige laboratorier/værksteder samt simulatorcenter med virtuelle                   læringsmiljøer.

·      Administration udgør 320 m2 med kontorer og mødelokaler til ledelse og administration.

·      Teknisk service udgør 1.215 m2. Herunder teknikrum, vaskerum, depoter og servicefaciliteter fordelt i bygningen.

Tidsplan:

·      Maj 2018:                    Arkitektkonkurrencen bliver udskrevet.

·      Februar 2019:            Vinder af arkitektkonkurrencen bliver offentliggjort.

·      2019-2020:                 Projektering, lokalplaner og byggetilladelser.

·      Dec. 2020-2023:        Entrepriseudbud og byggeri.

·      2023:                            Færdigt projekt.