Huset Nyvang

:
maj 2018
Huset Nyvang - fællessal

Service-/administrationsbygningen med tilhørende udearealer omfatter bl.a. fællessal/orangeri med caféområde og forbindelse til børneinstitutionen.

Huset Nyvang - vinterhave

Fra glasvinterhaverne, leveret af AS Facader Aktieselskab, kan beboerne betragte livets gang i genkendelige omgivelser.

Huset Nyvang - indgang

Huset Nyvang er et komplet minisamfund, som vækker genklang hos beboerne.

previous next

Plejehjemmet imiterer parcelhuset

I Randers har kommunen opført et bud på fremtidens plejehjem svarende til individuelle boligtyper, som de demenslidende beboere kan relatere sig til

Byggefakta

Huset Nyvang
Rindsvej 2
8920 Randers NV
Danmark

Bygherre:
Randers Kommune, Sundhed & Ældre
Arkitekt:
Friis & Moltke A/S
Totalentreprenør:
C.C. Contractor A/S
Ingeniør:
Midtconsult A/S
Areal:
6500 kvm.
Byggesum: 
92 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2016 - december 2017

Via arkitektur, anlæg, gangstier og placering af boenhederne på grunden har man med Huset Nyvang søgt at skabe en genkendelig pendant til omgivelserne og ikke mindst de private hjem, som de ældre kommer fra.

Hjemlighed i skala og stil

Karakteristisk for boenhederne i Huset Nyvang er, at de små individuelle ”boligkvarterer” er placeret på forskellig måde på grunden, dog principielt struktureret på samme måde, og bundet sammen af et administrativt område og udendørs gangforløb. Flowet foregår således i de indbydende udeområder fremfor i de indendørs gangforløb, som vi ellers typisk ser på plejehjem. Her er etableret fællesområder, udendørs terrasser og gårdrum samt en række små, hyggelige vinterhaver, der samtidig fungerer som indgangsparti til de enkelte boenheder.

Arkitekt, Partner og Kreativ Chef, Mikkel Wienberg fra Friis & Moltke Architects, forklarer:

– Opgaven var at udtænke et innovativt plejecenter godt indpasset i omgivelserne, med optimale rammer for både de demensramte beboere og plejepersonalet, hvor der kan opstå et udbytterigt generationsmøde på sigt mellem de ældre og børnene i den integrerede daginstitution. Personalet har desuden nogle overlap.

– Vi er stolte over byggeriet, som da også er blevet kåret som årets sundhedsbyggeri 2017 på en konference om byggeri af fremtidens plejeboliger. Juryen var nedsat af Nohrcon, og en offentlig afstemning afgjorde sagen, siger Mikkel Wienberg og fortsætter:

– Opgaven er løst ud fra et koncept om hjemlighed, nærvær og genkendelighed, som vi har indarbejdet på en helt ny måde via ”husets” disponering og arkitektur. Randers Kommune som bygherre satte rammerne med en vision om fremtidens plejehjem, og da beboerne typisk kommer fra parcelhuskvarterer og mindre etagebyggeri, ofte i lokalområdet, har vi valgt at tegne alt i ét plan og mindre bygningsenheder med reference til nærliggende byggeri. Beboerne er flyttet ind, og indvielsen blev fejret den 9. marts i år.

Småt er godt

– Huset Nyvang ligner ikke et vanligt institutionsbyggeri, fastslår Mikkel Wienberg og fortsætter:

– Vi har gjort meget ud af, hvordan boligerne bliver personlige og meningsfulde for den enkelte, og hvordan beboerne kan leve et så aktivt og engageret liv som muligt i naturlig fortsættelse af det liv, de er vant til. Ud fra princippet ”småt er godt” har vi søgt at skabe hjemlighed, tryghed, genkendelighed og privathed samtidig med muligheden for gradvis tilnærmelse til eller tilbagetrækning fra fællesskabet. Vi hjælper via disponering og arkitektur beboerne tilbage til sindet så at sige, fortsætter Mikkel Wienberg.

– Her er opført fire boligenheder med tre forskellige typologier opbygget omkring den samme grundtanke og placeret lidt forskelligt på grunden. Syv-otte beboere, heraf nogle med ægtefælle, er anbragt i hver boenhed, som varierer både indretningsmæssigt og med hensyn til materialer og plan, f.eks. er der forskel på facademurstenstyper og tagmaterialer. Den administrative bygningsdel med udendørsarealer fungerer samtidig også som fællesområde og forbindelsesled til børneinstitutionen, slutter Mikkel Wienberg fra Friis & Moltke Architects.

Lys og farver

Når beboerne benytter glasvinterhaverne, der fungerer som indgangspartier, vindfang og opholdsrum, lettes genkendeligheden for beboerne af forskellige farver på døre med mere. Projektleder Morten Greve fra AS Facader Aktieselskab fortæller om virksomhedens lukningsentreprise til projekt Huset Nyvang:

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 2

Bolig

Brøndbyparken

Med beboerne i centrum

Bolig

Havnehus 1

Hybel med udsigt

Plejecenter og genoptræning

Huset Nyvang

Plejehjemmet imiterer parcelhuset

Børneinstitution

Krydset, Bydelshus

Krydset giver en arkitektonisk krammer

Bolig

Købke Hus

Godt hus til alle

Bolig og butik

Latinergården

Moderne funkisboliger

Domicil

Linak Runde To

Sorte, runde vartegn i landskabet

Bolig

Mokkahusene

Lys til kaffen

Bolig

Poppelstykket

Et vartegn i Valby

Transportcenter

Postnord - Skandinavisk Transport Center

Godsterminal med spænd på 40 meter

Hospital

Psykiatrisk Center Ballerup

Psykiatriens Louisiana

Bolig

Rahbek Hus I

Nyklassicisme 2018

Bolig

Skyttehusene I

Nyfortolkning af den klassiske københavner-karré

Bolig

Teglhusene

Kanalhuse og lejligheder i Sydhavnen