Brøndbyparken

:
maj 2018
Brøndbyparken - facade

Brøndbyparken består af etageblokke med lejligheder og rækkehuse. Her ses etageboligerne – nu med nye altaner fra Anker Hansen & Co A/S, som også havde byggepladskoordineringen.

Brøndbyparken - dør

Nye døre og vinduer er monteret i særlige rammer specielt udviklet til renovering med en ny skalmur uden på den eksisterende. Opgaven blev løst af N.H. Hansen & Søn A/S.

Brøndbyparken - ovenlys

Etageboligernes opgangstrapper har fået forbedrede dagslysforhold ved hjælp af en ny ovenlysløsning fra Velux, monteret af N.H. Hansen & Søn.

Brøndbyparken - altan

Nye altaner på en præfabrikeret stålbund med en plade af fiberbeton på toppen. Brystningerne er også udført i fiberbeton med organiske former. Løsningen er udført af Anker Hansen & Co.

Brøndbyparken - rækkehuse

Rækkehusene i Brøndbyparken har fået nye døre og vinduer, og gavlene er blevet efterisoleret. Hele processen er gennemført efter et projekt udarbejdet af bl.a. Oluf Jørgensen A/S Roskilde.

previous next

Med beboerne i centrum

Renoveringen af Brøndbyparkens 22 blokke har været en udfordring i særklasse; gennem fire år har 539 familier boet på en byggeplads. Det har krævet tålmod fra alle parter

Byggefakta

Brøndbyparken
Bredager
2605 Brøndby
Danmark

Bygherre:
Det sociale Boligselskab Brøndbyparken
Bygherrerådgiver:
Bue Kjems ApS, Kuben Management A/S, Birger Lund A/S
Arkitekt:
Rubow Arkitekter A/S
Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S
Andre aktører:
Opland Landskabsarkitekter
Areal:
20000 kvm.
Byggesum: 
336 mio. kr.
Byggeperiode:
november 2014 - marts 2018

Boligbyggeriet Brøndbyparken med adresserne Gillesager og Bred­ager er lidt af et nationalklenodie. De over 500 boliger er nemlig et fornemt eksempel på den tværpolitiske ambition fra velfærdsstatens fødsel om, at den danske befolkning skulle bo godt. Og at godt ikke bare var med rindende vand og eget toilet, men også sådanne arkitektonisk bearbejdede rammer, der tilførte Hovedstaden Dronningegården (1954), Vestersøhus (1938), Aksel Møllers Have (1946) og altså Brøndbyparken fra 1949-53.

At arkitekten oven i købet var et stjernenavn som Kay Fisker, der bl.a. også var en af penneførerne bag Aarhus Universitet gør kun historien bedre. Det var derfor en vigtig renovering, som Det sociale Boligselskab Brøndbyparken besluttede for fire år siden, da opdateringen begyndte. Og fordi det også var boliger med så mange årtier bag sig, forestod omfattende udfordringer: Ud over generel bedre kloakering og omfangsdræn skulle facader fornys, altaner etableres eller skiftes; de murede gavle skulle efterisoleres, vinduer og døre stod til udskiftning. Over halvdelen af boligerne skulle have nye badeværelser, ventilation og installationer skulle opdateres, og i otte opgange ændredes de oprindelige boliger til særlige enheder for ældre og handicappede. Endelig var der inden for budgettet på kr. 336 mio. plads til at bygge et helt nyt fælleshus til beboerne.

Det var jo gode nyheder til brøndbyerne dengang i 2014. Dog ikke uden et par dråber malurt i bægeret!

For det hele skulle foregå over en periode på næsten fire år med en skurby uden for døren, en myldrende trafik af håndværkere og larmen fra byggeriets maskiner dundrende mod trommehinderne.

Da hele processen skulle foregå, mens beboerne opholdt sig i boligerne, har mange familier nok forventet deres hverdag noget påvirket af alle bivirkningerne, uanset glæden over nye vinduer, et lækkert bad eller en lavere varmeregning.

Beboerne blev glædeligt overraskede over, at så galt gik det faktisk ikke. Mange gener kan afhjælpes ved simpelt hensyn, viser erfaringerne fra den store renovering af Brøndbyparken.

Koordinering

– Koordinering af pladsen og dialogen med beboerne er fuldstændig afgørende for udfaldet af en så omfattende og langvarig proces, som Brøndbyparken var igennem, konstaterer en af de ansvarlige for koordineringen, Anker Hansen & Co. A/S, der bl.a. riggede byggepladsen til og koordinerede aktiviteterne i samarbejde med bygherrens rådgivere. Blandt dem finder vi Oluf Jørgensen A/S Roskilde, som projekterede ingeniørløsningerne.

– Opgavens omfang, og det faktum at beboerne skulle forblive i boligerne under arbejdet, har haft stor betydning for vores projektering, såvel i valg af løsninger som i processernes rækkefølge, pointerer rådgiveren Thomas Hansen fra Oluf Jørgensen A/S Roskilde, som stod for hele ingeniør-programmet fra kloak og konstruktioner ved skalmure, tag og nye altaner til nye elevatorer, renoveret og ny vvs samt balanceret ventilation. Dertil kommer alle beregningerne til det nye 500 kvm store fælleshus.

– Det gav også særlige vilkår, at det hele er udbudt i fagentrepriser, undtaget fælleshusets storentreprise. Det har været en spændende udvikling for os at følge, pointerer Thomas Hansen, hvis projekteringsopgave omfattede alle 22 bygninger i den store afdeling.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 2

Bolig

Brøndbyparken

Med beboerne i centrum

Bolig

Havnehus 1

Hybel med udsigt

Plejecenter og genoptræning

Huset Nyvang

Plejehjemmet imiterer parcelhuset

Børneinstitution

Krydset, Bydelshus

Krydset giver en arkitektonisk krammer

Bolig

Købke Hus

Godt hus til alle

Bolig og butik

Latinergården

Moderne funkisboliger

Domicil

Linak Runde To

Sorte, runde vartegn i landskabet

Bolig

Mokkahusene

Lys til kaffen

Bolig

Poppelstykket

Et vartegn i Valby

Transportcenter

Postnord - Skandinavisk Transport Center

Godsterminal med spænd på 40 meter

Hospital

Psykiatrisk Center Ballerup

Psykiatriens Louisiana

Bolig

Rahbek Hus I

Nyklassicisme 2018

Bolig

Skyttehusene I

Nyfortolkning af den klassiske københavner-karré

Bolig

Teglhusene

Kanalhuse og lejligheder i Sydhavnen