Ressourcerækkerne

:
september 2019
Ressourcerækkerne - køkken

Exhausto A/S har leveret både selve aggregaterne til boligventilationen og deres støjsvage og diskrete udtræksemhætter model ESL145AER til de åbne køkkener i de 92 boliger.

Ressourcerækkerne - stue

Det bæredygtige afspejles også inde i lejlighederne i de lyse boliger, hvor gulvene er beklædt med massive egeplanker. Da der er tale om fraskæringer, får gulvene en spændende variation, man ellers ikke ser i moderne gulve.

Ressourcerækkerne - teglfelter

De ydre facader og facaderne på boligblokkene er beklædt med genanvendte teglfelter fra nedrevne byggerier i formatet 1x1 meter, hvilket giver nogle meget anderledes og levende facader.

Ressourcerækkerne - tagterrasse

Rækkehusene har private tagterrasser med hver deres lille taghavehus, som er udført udelukkende i genbrugsmaterialer. En fælles sti og fælles tagterrasser er tilgængelige for alle beboere.

Ressourcerækkerne - altaner

I lighed med resten af lokalområdet er Ressourcerækkerne opbygget som en lang, smal karré med lejlighedsboliger i op til syv etager i enderne og rækkehuse på de lavere langsider.

Ressourcerækkerne - gårdrum

Facaderne på rækkehusene ud mod den grønne gård er beklædt med aluplader. Hvor lejlighedsblokkene traditionelt er opbygget med råhuse i beton, er rækkehusene grundlæggende trækonstruktioner.

Ressourcerækkerne - facade

Ressourcerækkerne ligger midt i Amagerbydelen Ørestad Syd. Det lange og smalle karrébyggeri rummer 92 lejeboliger, heraf 29 rækkehuse og 63 lejligheder.

previous next

Innovativt genbrug af gamle teglfacader i Ørestad Syd

Ressourcerækkerne er et boligbyggeri med både lejligheder og rækkehuse. Projektet udmærker sig ved udstrakt brug af upcyklede byggematerialer, der samtidig giver huset helt sit eget udtryk

Byggefakta

Ressourcerækkerne
Ejler Billes Allé 11-43
2300 København S
Danmark

Bygherre:
Arkitektgruppen A/S, NREP A/S
Arkitekt:
Lendager Arkitekter ApS
Totalentreprenør:
Arkitektgruppen A/S
Ingeniør:
MOE A/S
Andre aktører:
Bad Element ApS, Exhausto
Areal:
9148 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
oktober 2017 - juli 2019

Ørestad Syd gennemgår i disse år et veritabelt byggeboom. I mange år var kæmpebyggeriet 8-Tallet næsten ene om at definere områdets sydlige afgrænsning, men omtrent samtidig med bygningen af Royal Arena i den nordlige ende, begyndte der at vokse mange nye boligkvarterer frem. Hovedparten har traditionel karréstruktur, men der er også områder med rækkehuse, punkthuse og tæt/lav bebyggelser, ofte kombineret med etageboliger. Ørestad syd afgrænses mod øst af metrobanen og støder mod vest op til Kalvebod Fælleds store grønne arealer.

Midt i bydelen er byggefelterne udformet således, at karréerne bliver lange og smalle, orienteret i øst-vestlig retning. Bebyggelsen Ressourcerækkerne er tegnet af arkitektfirmaet Lendager Group med NREP og Arkitektgruppen som bygherre. Byggeriet ligger med kort afstand til skoler, børnehaver, vuggestuer og gymnasium og tæt på Københavns Universitet og IT-Universitetet, Royal Arena, Koncerthuset og Bella Center.

Ressourcerækkerne rummer 92 lejeboliger, heraf 29 rækkehuse og 63 lejligheder. Hovedparten af rækkehusene er på 121-123 kvm med fire værelser, men enkelte er på helt op til 166 kvm og seks værelser. Lejlighederne går fra 61 kvm og to værelser og op til 146 kvm og fem værelser. Boligbyggeriet har bil- og cykelparkering samt depotrum i kælderetagen. Det meget bæredygtige byggeri opfylder energikravene til Bygningsklasse 2020 og er delvist bygget med upcyklede materialer. Det er Lendager Groups egen, selvstændige enhed Lendager UP, der udvikler og står for leveringen af de upcyklede materialer.

Blandingsbyggeri

– Ørestaden har jo fået en masse kritik gennem årene for blandt andet de meget store boligblokke, så i 2014 blev der udarbejdet en ny masterplan for dele af Ørestad Syd. Planen foreskriver nogle meget smalle karréer med lejligheder i enderne og rækkehuse på langsiderne. Samtidig er der lagt op til, at arkitekterne får mere frihed i udformningen af det enkelte byggeri, forklarer sagsarkitekt Niklas Nolsøe fra Lendager Group.

Ifølge masterplanen skal den tværgående Asger Jorns Allé, der munder ud ved metrostationen Vestamager, fungere som hovedgade i området. Kvarteret nord for hovedgaden, kaldet Ørestadsrækkerne kommer til at bestå af smalle karréer med en blanding af rækkehuse og lejligheder. Ørestadsrækkerne grænser mod nord op mod Arenakvarteret, der består af punktbebyggelser i forskellige størrelser. Syd for hovedgaden ligger Ørestadskarréerne, et kvarter der består af nogle få meget store, men ret tætliggende karréer.

Ressourcerækkerne når i enderne op til syv etager mod øst og fem etager mod vest. De mellemliggende rækkehuse er i tre etager.

Upcyklede materialer

Karréens grundtypologi er måske nok kendt, men brugen af materialer er innovativ og Ressourcerækkerne er således Danmarks første boligområde, som delvist er bygget med genbrugsmaterialer fra forladte boliger og institutioner.

– Der står 10-12.000 tomme huse rundt omkring i Danmark, hvilket blandt andet skyldes, at folk flytter til de store byer. Det inspirerede os til den overordnede fortælling om, at vi måske så skal tage byggematerialerne med os når vi flytter. På sigt håber vi, at det kan føre til en reduktion på helt op til 70 pct. af CO2-forbruget i konstruktionsfasen for nye byggerier, fortæller Niklas Nolsøe.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 4

Domicil

Bravida

Funktioner former arkitekturen totalt

Transportcenter

Cityringen

Undergrundsteatret

Bolig

Damhus Parken

Fra tivoligrund til superliga-boliger

Bolig

Gartnerbyen etape 1

Gartnernes by

Bolig

Himmelbyen

Med gården i 6. sals højde

Bolig

Krygerhus

Spændende facade med vældigt udsyn

Bolig

Ressourcerækkerne

Innovativt genbrug af gamle teglfacader i Ørestad Syd

Bolig

Skiferrækkerne

Rækkehygge

Bolig

Østerlunden – Byggefelt 5

Karrébebyggelse med grønne gårdrum