Bravida

:
september 2019
Bravida - indgangsparti

Et lyst og åbent ankomstparti giver overblik, og en trappe fører op til førstesalen via et stort hul i dækket.

Bravida - vinduer

Der er lagt stor vægt på god sammenhæng bygningsmæssigt og funktionelt mellem de forskellige dele af virksomheden. Samlet set er der med det nye hovedsæde sket en betydelig opgradering af faciliteterne og samspillet mellem afdelinger og funktioner.

Bravida - facade

Det nye Bravida domicil i Tietgenbyen fremtræder strømlinet, enkelt og sammenhængende, med fin facaderytme, som fremkommer ved en omhyggeligt optimeret sammensætning af standardbygningskomponenter.

previous next

Funktioner former arkitekturen totalt

Bravida Danmark har efter mere end 60 år på Svendborgvej nu fået opført et funktionelt og strømlinet domicil i Tietgenbyen, Odense

Byggefakta

Bravida
C. F. Tietgens Boulevard 43
5220 Odense SØ
Danmark

Bygherre:
Bravida Danmark A/S
Arkitekt:
Erik Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
Hans Jørgensen & Søn A/S
Ingeniør:
Henry Jensen A/S
Areal:
4960 kvm.
Byggesum: 
60 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2018 - april 2019

Da installationsvirksomheden Bravida besluttede sig for at flytte til et nyt og opgraderet fynsk hovedsæde i Tietgenbyen, var det helt fra starten med klart fokus på en velgennemtænkt funktionalitet, til gavn for det tværfaglige projekt- og servicearbejde, de administrative funktioner, eltavleproduktion, lagerfaciliteter og logistik.

Optimeret kombination af standardelementer

Det nye hovedsæde på knap 5.000 kvadratmeter rummer ud over den administrative kontordel også alle installations- og servicefag på tekniske installationer, rummelige lagerfaciliteter både indendørs og udendørs, og et lyddæmpet værksted til produktion af eltavler.

Leverandører af byggeelementer er blevet aktivt inddraget undervejs i viderebearbejdningen af konkurrenceforslaget fra Erik Arkitekter. Dette har sammen med bygherrens konstante fokus på funktionalitet, samspil, sammenhæng og detaljer i høj grad været med til at forme arkitekturen og nå frem til et optimalt, samlet bygningskompleks og en ganske visuelt flot anvendelse af standardkomponenter. Indvielsen med reception fandt sted 4. september.

– Det har været en af den slags opgavetyper, som vi sætter stor pris på, udtaler tegnestueleder og arkitekt Morten Bluhm fra Erik Arkitekter, og fortsætter:

– Bygherrens klare overblik og forestillinger, deres fokus på formål, funktionsoptimering og detaljer både fra starten og i løbet af processen har sammen med den udprægede inddragelse af elementleverandører skabt de helt rigtige input og rammer for, at vores oprindelige konkurrenceforslag kunne videreudvikles i et rigtig godt og spændende samarbejde. Det har betydet et helt igennem optimeret resultat og et flot byggeri, hvor der er leget med detaljerne. Materialemæssigt er der tale om betonmoduler, standardvinduer og i det hele taget standardkomponenter, men man har i tæt samarbejde med elementleverandørerne sat komponenterne sammen på en måde, så helheden fremstår så æstetisk som overhovedet muligt. Der er gjort meget ud af betonen, med fritlagte sten, indlagte felter med glat, bemalet beton ved vinduerne, og der skabes en god facaderytme af sammenhængende partier og afveksling.

Form og funktion følges ad

Morten Bluhm forklarer videre:

– Vi har som arkitekter holdt fast i ambitionerne fra vores konkurrenceforslag om at bygge et velproportioneret, lyst og nutidigt hus, med simple, pæne og velgennemtænkte midler. Der ville ikke have været en opgave for os, hvis ikke Bravida ville få en betydelig opgradering funktions- og pladsmæssigt. Hele idéen med at flytte var en funktionel opgradering. Det er et langt træk at fraflytte de hidtidige rammer og falde på plads i Tietgenbyen med et færdigudviklet nyt bygningskoncept, med forbedrede faciliteter for de administrative arbejdspladser, bedre samspil med lagerbygningen og ikke mindst med eltavle-produktionen, som kræver et stort og centralt arbejdsrum. Arkitekturmæssigt har vi gjort meget ud af en flot administrationsbygning med gode kontorer og mødefaciliteter, indbydende ankomstparti og gårdrum. Når man kommer ind ad ankomstpartiet, befinder man sig i det store, åbne og lyse rum, hvor en trappe fører op til førstesalen gennem en stor åbning i dækket.

– Lagerbygningen er udført med absolut optimale spænd, og i eltavle-værkstedet er der synlige ribber i loftet og elementer til dæmpning af akustikken. Der er, som noget meget væsentligt, lavet en forbindelsesgang mellem administration og værkstedet, pointerer Morten Bluhm.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 4

Domicil

Bravida

Funktioner former arkitekturen totalt

Transportcenter

Cityringen

Undergrundsteatret

Bolig

Damhus Parken

Fra tivoligrund til superliga-boliger

Bolig

Gartnerbyen etape 1

Gartnernes by

Bolig

Himmelbyen

Med gården i 6. sals højde

Bolig

Krygerhus

Spændende facade med vældigt udsyn

Bolig

Ressourcerækkerne

Innovativt genbrug af gamle teglfacader i Ørestad Syd

Bolig

Skiferrækkerne

Rækkehygge

Bolig

Østerlunden – Byggefelt 5

Karrébebyggelse med grønne gårdrum