Byggeriet bremser op

Her til morgen har Danmarks Statistik offentliggjort de sammensatte konjunkturindikatorer for erhvervene. Dagens tal viser en opbremsning for byggeriet.

Her til morgen har Danmarks Statistik offentliggjort de sammensatte konjunkturindikatorer for erhvervene. Dagens tal viser en opbremsning for byggeriet, skriver Jyske Bank. Konjunkturindikatoren er således faldet med 6 point fra 4 til minus 2. Det er er især beskæftigelsesforventningerne der er faldet noget tilbage, idet de er faldet fra 13 point til 1 point. Ordrebøgerne synes at have samme tykkelse, hvorfor opgørelsen her er undret. Alt i alt tegner dagens tal således et billede af en sektor der bremser lidt op. Det er i og for sig ikke så overraskende, idet både kraftige prisstigninger i materialepriserne og højere finansieringsomkostninger må og skal føre til en opbremsning. Det bliver simpelt vanskeligere at regne et projekt hjem, hvorfor færre projekter vil blive gennemført.

Dagens tal bærer dog mest  præg af, at effekten af opbremsningen endnu ikke er slået igennem, men at det snarer er usikkerheden der slår igennem. Der er således færre byggevirksomheder der tænker, at de får brug for yderligere arbejdskraft de kommende måneder. Det kan måske afværge noget af det tryk der aktuelt er på arbejdsmarkedet, hvor det i en rum tid har været mere end vanskeligt at finde en kvalificeret håndværker.

-Ser vi fremad må vi forvente, at opsvinget i vores økonomi tager et knæk. Det vil også vise sig i byggeriet. Herudover er boligmarkedet i et vadested, hvor vi også må forvente en vis tilpasning i priser og aktivitet. Når priserne på den eksisterende boligmasse presses nedad, så bliver det ligeledes mindre attraktivt at bygge nyt. Samlet set har byggebranchen det dog noget bedre end under corona om end, at faldet i beskæftigelsesforventningerne ville være blevet betegnet som markant, hvis ikke vi havde coronaerfaringerne i frisk erindring, skriver Jyske Bank.