Højere byggepriser inden for for 1-2 år

Mindre hård konkurrence i byggebranchen kan inden for 1-2 år medføre højere byggepriser, vurderer Bygherreforeningen

Med krisens indtog i 2008 faldt byggepriserne drastisk.De er siden steget en anelse fra bundniveauet, og det er en udvikling, der for alvor kan tage fart i løbet af de næste par år. Højere priser vil naturligvis være godt for byggevirksomhederne, også de børsnoterede entreprenørvirksomheder, fremgår det af Aktieugebrevet.

I Bygherreforeningen siger Henrik Bang til ugebrevet:

- Det er for tidligt at sige noget håndfast. Men vores forventning er, at vi inden for et eller to år vil se en situation, hvor konkurrencen ikke er særligt god. Der er røget en af de store spillere ud, samtidig med, at vi kan se, at der kommer temmelig mange store projekter. Specielt med hospitalsprojekterne, der jo er indrettet sådan, at de starter samtidigt omkring 2015. Samtidig er der nok en del byggefirmaer, hvor enten bank eller ejerne vil sige, at de skal kigge nøje på risikoprofilen, når det er projekter til flere hundrede mio. kr. Så man kan nemt ende i en situation, hvor det ikke er nemt at få bydende, og hvor priserne altså stiger, siger Henrik Bang.

I Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) deler man denne analyse.FRI’s adm. direktør Henrik Garver forventer netop, at det er på et par års sigt, der kommer højere byggepriser.

- Her og nu vil konkurrencen fastholde de forholdsvis lave byggepriser, vi ser i dag. Men det, der kan snyde, er nogle af de konkurser, vi har set. Det har simpelthen fjernet en del af konkurrencen, på en helt anden måde end et naturligt opsving ville have gjort, siger han.