Konjunktur

Byggeriets omsætning steg i marts

Byggeriet formåede, trods Corona, at skabe en lille fremgang i omsætningen i 1. kvartal, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Bygge -og anlægssektor i stort april-dyk

Danmarks Statistik har her til morgen offentliggjort deres konjunkturindikator for bygge og anlæg, som har taget et kæmpe dyk i april-måned

Boligbyggeri i vækst kan udløse prishop

Øget aktivitet i boligbyggeriet gør, at såvel private som offentlige bygherrer skal være opmærksomme på flaskehalsproblemer og risiko for stigende priser, fremhæver Bygherreforeningen

Mangel på arbejdskraft hæmmer byggebranchen

Mangel på arbejdskraft begrænser produktionen. Sådan svarer virksomhederne fra bygge- og anlægsbranchen i konjunkturbarometer for juli

Dansk Byggeri: usikkerhed om 2016

Ved indgangen til 2016 befinder dansk økonomi sig mellem krise og opsving, konstaterer Dansk Byggeri

Byggeriet mangler arbejdskraft

Humøret i byggebranchen er stigende, viser nye tal fra Danmarks Statistik her - udsigt til mangel på arbejdskraft

Byggeriets konjunkturbarometer nærmest uforandret

Nybyggeriet af universiteter, hospitaler og institutioner holder hånden under byggeaktiviteten, pointerer Dansk Byggeri

Samlet fald i nybyggeriet

Det samlede nybyggeri faldt i første halvår 2014 med seks procent i forhold til første halvår året før

Byggevirksomheder ud af 2013 med bedre fundament

En ny analyse af de første 7.313 regnskaber fra de danske byggevirksomheder vidner om en betydelig økonomisk fremgang i sektoren.

Nybyggeriet stiger

Nyt byggeri over en bred kam er i stigning, viser tal for første kvartal 2014 - bedring forude, vurderer BRFkerdit

Færre konkurser i byggeriet

Antallet af konkurser i byggebranchen er foreløbig faldet med 40 procent i forhold til året før, viser opgørelse

Byggeriets konjunktur faldt i marts og april

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er faldet svagt i både marts og april i år - forventningerne til fremgang i beskæfti­gel­sen er aftaget

Flere jobåbninger på arbejdsmarkedet – især i Hovedstaden

Der er færrest jobåbninger i bygge- og anlægsbranchen, mens servicesektoren og generelt de små virksomheder har relativt flest.

Byggeri-konkurser på tilbagetog

Antallet af konkurser er nu tilbage på niveauet for 2007 med blot 28 konkurser i bygge-og anlægsbranchen i februar måned

Prisen på håndværkere stiger

Omkostningerne til arbejdskraft ved boligbyggeri er steget med 0,7 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal i 2013. viser nye tal

Privatforbrug holder vækst nede

Et samlet facit på +0,4 pct. i BNP-vækst i 2013 er ikke tilstrækkeligt til for alvor at trække beskæftigelse og investeringer med op, anfører Dansk Byggeri