Prisen på håndværkere stiger

Omkostningerne til arbejdskraft ved boligbyggeri er steget med 0,7 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal i 2013. viser nye tal
  • Arbejdskraftomkostningerne til byggeri stiger
  • Materialepriserne falder
  • På årsniveau er byggepriserne stigende

- Nye tal fra Danmarks Statistik viser her til morgen, at omkostningerne til arbejdskraft ved boligbyggeri er steget med 0,7 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal i 2013. Til gengæld er materialerne faldet med 0,3 pct. i pris i samme periode. Idet materialerne udgør en større andel af den samlede budget ved nybyggeri er de samlede omkostninger til boligbyggeri dog uændret på kvartalet, siger Mikkel Høegh, chefanalytiker hos BRFkredit.

- Set over det seneste år er det dog blevet 1,2 pct. dyrere at byggehus, hvilket dækker over en stigning på 2,9 pct. i arbejdsomkostningerne og 0,4 pct. for materialerne. De stigende byggeomkostninger er et direkte spejl på, at der trods alt er en stigende efterspørgsel efter byggeri i vores økonomi. Håndværkerene har især kunnet sætte deres priser op som følge af en stigende efterspørgsel via de såkaldte håndværkerfradrag, idet disse har været med til at gøre ordrebøgerne tykkere end den økonomiske aktivitet ellers ville have tilsagt, siger Mikkel Høegh.

- De stigende byggeomkostninger vil alt andet lige betyde, at flere vil se på eksisterende boliger, når der skal ud og se på hus. Byggeomkostningerne og boligpriserne bør således gå hånd i hånd på den lange bane. Igennem 2013 har prisstigningerne på de eksisterende boliger, dog været en anelse højere end byggeomkostningerne. I den forbindelse skal man dog huske på, at en byggegrund dog heller ikke er helt gratis. Generelt er udviklingen i dagens tal imidlertid et udtryk for, at der er en vis bevægelse i den rigtige retning i dansk økonomi, siger Mikkel Høegh.