Dansk vækst faldt kraftigt sidst på året

BNP faldt med 0,5 pct. i fjerde kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser, viser nye tal fra Danmarks Statistik

Kraftigt fald i væksten i 4.kvartal - Lagernedbringelse den vigtigste årsag til økonomisk tilbagegang. Danmark oplever lige nu svagere vækst end i Europa.

- BNP faldt med 0,5 pct. i fjerde kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik og er umiddelbart en kæmpe skuffelse, da vi havde regnet med positiv vækst. Foreløbige tal havde dog indikeret, at der var tale om svag vækst, idet der i 4. kvartal var sket betydelige lager reduktioner. Dagens tal er en skuffelse og vidner om, at ”opsvinget” i dansk økonomi ikke er lige om hjørnet, hedder det i en meddelesle fra BRFkredit.

Det hedder videre:

- Eksporten faldt 0,1 pct., investeringer faldt med 2,4 pct. og som nævnt faldt lagerforøgelserne mærkbart. Det kunne en svag stigning i forbruget ikke rette op på, derfor har vi negativ vækst. Herudover skal man være opmærksom på, at stormene Allan og Bodil har påvirket nationalregnskabet tekniskset og derfor har disse bidraget til faldende privatforbrug. Det stigende privatforbrug som følge af genkøb modregnes nemlig i tjenesteydelser fra forsikringsservice. Når alt dette er sagt er det væsentligt at holde fast i, at tallene er foreløbige og kan svinge med plus minus 0,5 pct.point.. Dermed kan det se noget værre ud i bedste fald kan vi holde skindet på næsen.

- Den svage økonomiske vækst er årsagen til, at vi aktuelt oplever stilstand på arbejdsmarkedet. De bløde indikatorer viser godt nok, at erhvervslivet tror på økonomisk fremgang, men det viser sig endnu ikke i de hårde data. Danmark har igennem en længere periode set ud som om, at man var foran den europæiske konjunkturcykel. Dagens tal giver et indtryk af, at Danmark nu er ved at falde ned igennem feltet, skriver BRFkredit og tilføjer:

- Det er et problem man er nødt til at overveje og dermed bringes der nyt ved til bålet om der skal lempes på finanspolitikken. Det skal der formentlig, men der skal nok lempes på en måde så det rent faktisk gavner væksten. I den forbindelse må vi også huske på, at vi igennem en længere tid har set en markant lageropbyggelse, hvorfor det ikke er unaturligt at en del af denne investering skulle nedbringes igen. Dermed er der ingen grund til, at male fanden på væggen om end tingene lige nu bevæger sig den forkerte vej.