Byggevirksomheder ud af 2013 med bedre fundament

En ny analyse af de første 7.313 regnskaber fra de danske byggevirksomheder vidner om en betydelig økonomisk fremgang i sektoren.

En ny analyse af de første 7.313 regnskaber fra de danske byggevirksomheder vidner om en betydelig økonomisk fremgang i sektoren. Indtjeningen i byggevirksomhederne er det seneste regnskabsår steget med 48 procent, og egenkapitalen er oppe med mere end 8 procent.

Bag analysen står Spar Nord, som på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk har analyseret udviklingen i de 7.313 regnskaber, som landets byggevirksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer fem års historik fra virksomhedens drift.

- Regnskaberne vidner om, at de politiske initiativer og det store genopbygningsarbejde efter stormene sidste år har slået massivt igennem i den ellers trængte byggesektor, siger cheføkonom Jens Nyholm fra Spar Nord på baggrund af analysen.

Han hæfter sig blandt andet ved, at boligjobordningen, attraktive afskrivningsregler på investeringer og fremrykningen af offentlige investeringer ser ud til at have stimuleret efterspørgslen bredt i sektoren.

- Det betyder, at fremgangen i modsætning til sidste år er bredt funderet og nu gør sig gældende for såvel de store og mellemstore som de små byggevirksomheder, tilføjer Jens Nyholm.  

Ifølge Proff.dk er der i dag 11.907 danske byggevirksomheder i drift med fem års historik, og dermed dækker analysen 64 procent.

- Med næsten to tredjedele af de kvalificerede regnskaber i hus har vi nu et rigtig godt grundlag for at analysere på sektoren. Der tegner sig et yderst positivt billede for byggebranchen, men der kan naturligvis stadig komme nogle voldsomme afvigelser fra gennemsnittet, som kan påvirke resultatet for hele sektoren, siger adm. direktør Stefan Kercza fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.

Dansk Byggeri: Hård oprydning
I erhvervsorganisationen Dansk Byggeri genkender cheføkonom Bo Sandberg den positive udvikling, som han blandt andet forklarer med et hårdt udskilningsforløb.

- Lav efterspørgsel og vanskeligere adgang til finansiering har betydet, at mange har måttet lukke og slukke, mens de tilbageværende virksomheder i dag har langt mere fokus på bundlinje og soliditet frem for toplinje, siger Bo Sandberg. 

- Pihl & Søn-konkursen i sommeren 2013 sendte chokbølger igennem sektoren, og det har uden tvivl fået mange virksomheder til at sætte ekstra fokus på lønsomhed, fortsætter han.

Mens Pihl & Søn sidste år gik konkurs og dermed ikke er med i analysen, så har MT Højgaard præsteret den hidtil største indtjeningsfremgang på næsten 600 millioner kroner i seneste regnskabsår.

Store udfordringer forude
Den store fremgang i det seneste regnskabsår til trods forventer både Spar Nord og Dansk Byggeri, at tempoet i fremgangen vil aftage i de kommende år.

- Meget tyder på, at en del af fremgangen i 2013 er af midlertidig karakter, fordi den hænger sammen med tidsbegrænsede politiske initiativer eller naturfænomener, som ikke nødvendigvis gentager sig hvert år, uddyber Jens Nyholm.

Han peger ligesom Bo Sandberg på fortsat overkapacitet på markedet for erhvervsejendomme, ligesom boligbyggeriet ligger på et historisk lavt niveau.

- En del af den politisk- og storm-motiverede efterspørgsel vil række ind i 2014, men derefter opstår et hul i efterspørgslen, som ikke ser ud til at blive dækket af efterspørgslen fra husholdninger og virksomheder, lyder det afsluttende fra Bo Sandberg.