Ejendomspriser atter i stigning

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at ejendomspriserne steg fra september til oktober sidste år - især lejlighederne stiger i pris

·         Ejendomspriserne steg fra september til oktober

·         Vi oplever stadig pæne prisstigninger på årsbasis

·         Den gennemsnitlige lejlighed kostede i december 4.000kr. mere end et gennemsnitligt hus

·         Vi forventer, at priserne vil stige i afmålt tempo igennem 2014

Lyder konklusionerne fra BRFkredit:

- Ejendomspriserne stiger igen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik her til morgen. Fra september til oktober steg priserne på enfamiliehuse med 2,3 pct., og ejerlejlighederne med 0,1 pct. på landsplan.  De forudgående måneder er priserne dog faldet en smule, hvorfor  et tremåneders glidende gennemsnit viser et prisfald på enfamiliehuse på 0,7 pct., mens den for ejerlejligheder steg med 1,0 pct. Dermed illustrerer tallene, at boligmarkedet stadig er skrøbeligt, siger Ulrikke Ekelund, cheføkonom hos BRFkredit og fortsætter:

- På årsbasis ser vi stadig pæne stigninger.  Ejerlejlighederne fortsætter nemlig med at buldre frem med en stigning på hele 8,6 pct.. Ligeledes er der også en stigning i priserne for enfamiliehuse, som er steget med 2,4 pct. på året. Det ser ud til, at den positive tendens, vi har set på ejerlejlighederne i løbet af året, spreder sig til enfamiliehusene.  

- Det er vores forventning at boligpriserne fremadrettet vil stige i et afmålt tempo igennem 2014. Når det er sagt, har vi også en forventning om, at de regionale forskelle på det danske boligmarked vil tage til i styrke. Det skyldes i høj grad befolkningstilvæksten i de større byer, siger Ulrikke Ekelund

Det gennemsnitlige hus handles aktuelt til 1.858.000 kr. og 1.862.000kr. for en lejlighed. Den gennemsnitlige købssum for begge typer boliger er dermed steget fra september til oktober, ligesom det er en stigning i forhold til samme måned sidste år. Den gennemsnitlige lejlighed er nu dyrere end det gennemsnitlige hus.