Arkitema totalrådgiver på udbygning af Nykøbing F. Sygehus

Over de kommende ca. 10 år skal Nykøbing F. Sygehus udbygges betragteligt til gavn for hele Sydsjælland og Lolland-Falster

Arkitema Architects er blevet udpeget som totalrådgiver på udbygningen af Nykøbing F. Sygehus. Over de kommende ca. 10 år skal sygehuset udbygges betragteligt til gavn for hele Sydsjælland og Lolland-Falster. Projektet markerer sig også ved at være den første offentlige konkurrence, som Arkitema og COWI har vundet i samarbejde efter COWI’s opkøb af Arkitema.

Nykøbing F. Sygehus skal over de kommende år udvides i seks etaper, og det bliver et team bestående af Arkitema og COWI, der skal stå for projektet. Således har Arkitema netop vundet konkurrencen om den såkaldte Fase2 i udvidelsen af sygehuset. Region Sjælland har som en del af regionens Sygehusplan besluttet, at Nykøbing F. Sygehus over de kommende ca. 10 år skal tilføres 659 mio. kr. til en fortsat udbygning og ombygning af sygehuset. Dette fremtidssikrer sygehuset og giver borgerne i den sydlige del af regionen vished om fremtidens sundhedstilbud.

Den fremtidige udvikling for Nykøbing F. Sygehus er en modernisering af sygehusets behandlingskapacitet og bygningsmasse. Der tilføres nye senge- og behandlingsbygninger og store dele af de eksisterende hovedbygninger renoveres. Generalplanen fra juni 2018 indebærer en spredning af sygehusfunktionerne i en klar centraliseret adskillelse af senge mod øst, ambulante funktioner mod vest og en akut akse i midten - koblet på Helikopterlandingspladsen.

-Nykøbing F. Sygehus er ét af Region Sjællands fire akutsygehuse, og er en væsentlig aktøri lokalsamfundet. Vi glæder os til, sammen med sygehuset og regionen, at løfte Nykøbing F. Sygehus til et nutidigt sygehus med endnu flere funktioner - til glæde for patienter, personale og pårørende. Med opdelingen i flere delprojekter får vi også en god mulighed for at skabe nogle gode løsninger, der uden tvivl vil gøre en forskel for rigtig mange mennesker i området, fortæller partner i Arkitema Architects, Birgitte Gade Ernst.

Første vundne konkurrence efter sammenlægning

Teamet, der nu skal i gang med at designe udvidelsen af Nykøbing F. Sygehus, består af Arkitema som totalrådgiver og COWI som underrådgiver. COWI overtog i starten af året Arkitema Architects, og siden har samarbejdet kastet opgaver for 125 mio. kr. af sig, men opgaven om totalrådgivningen på Nykøbing F. Sygehus er den første offentlige konkurrence, som er vundet i det nye partnerskab. Dermed er Nykøbing F. Sygehus en markant milepæl, der bliver rundet.

-Vi har haft et godt samarbejde med Arkitema på rigtig mange projekter i flere år, og vi har et indgående kendskab til hinanden. Men det, at vi nu kan gå ud og afgive tilbud på store projekter som en samlet enhed, er jeg sikker på også har været udslagsgivende i denne opgave. Vi har nogle stærke kompetencer, som regionen nu får adgang til, og hvor der samtidig ikke er nogle barrierer mellem arkitekten og ingeniøren. Dét tror vi på giver en bedre og mere smidig rådgivning. Vi ser meget frem til at hjælpe regionen med at skabe et stærkt projekt, siger Ervin Nordahl Haukrogh, markedschef i COWI.

Motivationen for COWI’s opkøb af Arkitema var, at der i stadig større grad efterspørges samlede løsninger hos kunderne. 360 graders rådgivning er ifølge den store ingeniørvirksomhed vejen frem, og det var et af de vigtige aspekter, der blev trukket frem i tilbuddet på Nykøbing F. Sygehus.

Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag Skandinaviens 5. største og Danmarks største arkitektvirksomhed med over 550 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.