Climate Planet på Europa-tour

Kugle-konstruktionen er på 24 meter i diameter og 19,9 meter høj og er 3D-modelleret i mindste detalje

I forbindelse med konceptudviklingen af de bærende konstruktioner til Climate Planet, har 3D-modelleringen været meget afgørende; indledningsvis i forbindelse med den konstruktive opbygning i kombination med udførelse af statiske beregninger og sluttelig ved udarbejdelse af produktionsgrundlaget for stål, aluminium og PVC-dug.

Climate Planet-konstruktionen er en kugleformet konstruktion, som er 24 meter i diameter og 19,9 meter høj – lige så høj som en femetagers bygning. Den bærende konstruktion er opbygget af buede aluminium truss-sektioner, som også anvendes i forbindelse med store udendørs scenekonstruktioner. Overfladen er udført i PVC-dug, og den viser en tro kopi af Jordens overflade.

Kuglekonstruktion, som kan skilles og samles

En kuglerund konstruktion er principielt en simpel geometrisk konstruktion. Men da kugle-konstruktionen er opbygget af et stort antal komponenter, som skal kunne samles og skilles ad, så stilles der meget høje krav til præcision i fremstillingen. Det er opnået ved en 100 procent komplet modellering af samtlige komponenter, hvilket har givet mulighed for at identificere bl.a. de krævede produktionstolerancer til de enkelte komponenter.

– I dette tilfælde har vi anvendt bl.a. Tekla Structures til konstruktions-modellering af stål, aluminium, ballast og PVC-dug, og der er udarbejdet komplette produktionsgrundlag for krumme aluminium-elementer, stålkonstruktioner, ballast og dobbeltkrumme PVC-overflader, fortæller Knud Nielsen, 3D Structural Design ApS

Behov for visualisering

Beregningsprogrammet RFEM er blevet anvendt til udførelse af de statiske beregninger for aluminium- og stålkonstruktionen, og desuden er der udført beregninger af tyngdepunkter, løfteanalyser m.m. Hele konstruktionen er beregnet efter både danske, europæiske og amerikanske normer, og konstruktionen er TÜV-godkendt for anvendelse i hele Europa.

– Konceptudvikling medfører et stort behov for visualiseringer undervejs i processen, og desuden har der løbende været udveksling af modeller med forskellige medprojekterende og underleverandører. Med et projekt af denne karakter, hvor fokus i høj grad er på det visuelle og det færdige produkt, er det uhyre vigtigt at der til enhver tid findes en komplet og opdateret 3D-model, som bl.a. giver mulighed for at udvikle og afprøve nye ideer til konstruktionen. Og med anvendelse af de rigtige 3D-værktøjer kan dette arbejde forløbe hurtigt og præcist i samarbejde med et antal involverede kreative partnere og leverandører, siger Knud Nielsen.

Jordens klima i real time

I midten af den enorme globeformede konstruktion er der ophængt endnu en globe med en diameter på fire meter. Via live-transmissioner fra satellitter kan der på denne globe vises Jordens klima i real time, som den ser ud fra rummet. Der er fremstillet forskellige film med fokus på jordens klimatiske udvikling gennem tiden, og disse film fremvises ved forskellige events inden i i globen, som også giver plads til op mod 300 spisende gæster.

Climate Planet har i løbet af 2017 været opstillet på havnen i Aarhus, på Rådhuspladsen i København samt til klimatopmødet COP23 i Bonn.

I 2018 er der planlagt forskellige opstillinger i Europa og en enkelt i Danmark, og desuden forventes det, at den skal opstilles til det kommende klimatopmøde i Katowice, Polen, i december.