Lagerbygning i stålkonstruktion

Tidlig involvering i byggeprocessen var med til at sikre gnidningsfri opførelse af Reitans to store lagerhaller – endda før tid

Reitan Distribution har i Thorsted ved Horsens fået bygget 17.000 kvm returterminal med lager/logistik – inklusiv en vaskehal. Det er således en af de større lagerhaller af slagsen – og den bærende konstruktion er udført i stål med  Langkjær Staalbyg as i Vildbjerg som samarbejdspartnere.

Faktisk er der tale om to lagerbygninger på henholdsvis 7.000 og 8.000 kvm – og med en højde på henholdsvis 20 og 30 meter. Alt sammen placeret på et område, der inklusive administration, service og tilbygninger omfatter hele 29.000 kvm.

Tidlige løsninger

Direktør i Langkjær Staalbyg as, Karsten Pedersen, fortæller om værdien i at komme ind i en tidlig fase af byggeriet:

– Det interessante for os var at blive inviteret tidligt i tilbudsfasen, hvor vi sammen med entreprenøren Amatech gjorde en del ud af at finde de konstruktionsmæssige, bedste løsninger og satsede lidt på det. Vi valgte altså at være meget løsningsorienterede tidligt i fasen, og det tror jeg, var udslagsgivende, for at vi fik opgaven, fortæller Karsten Pedersen.

Langkjær Stålbyg blev således involveret med projektering, fremstilling og montage af de bærende stålkonstruktioner, hvortil der blevet anvendt omkring 1.300 tons stål.

Med til opgaven hørte også en forbindelsesbro til det eksisterende lager, samt et ikke ubetydeligt antal ind-og udvendige ståltrapper – hvortil blev anvendt 150-200 tons stål. Kunden har efterfølgende bestilt endnu en bygning på 2.500 m2, som netop nu er ved at blive monteret.

– Det har været en af vores større sager, som var kendetegnet ved at have en tidsplan med relativ kort byggetid, som gav lidt pres i såvel projektering som udførelse, men det gik over forventning, så vi blev færdige en uge før tid, fortæller Karsten Pedersen. En rigtig god byggeproces, som han selv tilskriver, at de var med tidligt i projekteringsfasen.

Spænd på max 25 meter

Selve konstruktionen er udført som et typisk højlager med simple søjler i profiler og en tagkonstruktion af stålgitterspær. I hver af de to lagerbygninger er der indvendig to rækker søjler med udvekslingsgitre, så der bliver så få indvendige søjler som muligt. Bygningsbredden er op til 62 meter, men det frie spænd i bygningerne er holdt på max 25 meter.

Konstruktionen er vindafstivet i både facader og tag med stålkryds, så stålkonstruktionen selvstændigt sikrer den komplette stabilitet i bygningerne.

Foto:Selve konstruktionen er udført som et typisk højlager med simple søjler i profiler. Foto: Langkjær Stålbyg.