90 meter stålbro gennem naturen

​​​​​​​Over Stampemølle Bæk er der opført en stålbro, udført af DANPRO Steel Construction A/S – 90 meter lang, 3,4 meter bred, hvilende på 16 bropiller

DANPRO Steel Construction A/S har for Odder Kommune opført en cykel- og gangbro over Stampmølle Bæk. Arbejdet omfattede i korte træk:

  • Etablering af midlertidig byggepladsvej i rekreativt område.
  • Træfældning og rydning af skov.
  • Anlægsarbejde. Jord- og betonarbejder samt spuns og boring for betonpæle.
  • Fremstilling og montering af bro udført i Corten stål med tilhørende søjler.

Samarbejde og udfordring

DANPRO Steel Construction A/S analyserede i tilbudsfasen de forskellige montage muligheder, der ville kunne anvendes, da pladsen var meget begrænset. En øvelse, der sammen med valget af seriøse samarbejdspartnere, identificerede oplagte vinderparametre, som medførte en ordre ved licitationen.

Karsten Rasmussen fra DANPRO Steel Construction A/S fortæller, at man efter modtagelse af ordren gik i gang med detailplanlægning, udarbejdelse af montageforløb og udarbejdelse af transport- og kranplaner, sikkerhedsplaner, risikoanalyser og produktionsgrundlag for hhv. betonarbejder og fremstilling af stålbroen. Dette arbejde blev udført i tæt samarbejde med de andre fagentreprenører og bygherrens rådgiver.

Inden projektet kunne komme i gang, skulle der først fældes nogle træer i skoven (fredskov), så der var plads til selve broen og arbejdsområder. En af udfordringer var, at bygherren Odder Kommune ville lade så mange træer stå inden for arbejdsarealet som overhovedet muligt i forhold til etablering af broen. Der var også nogle af de fældede træstammer og stubbe, der skulle placeres rundt i skoven, så de kunne indgå i biodiversiteten. Der blev holdt et par møder i skoven, og der blev vist et meget proaktivt engagement fra alle parter, siger Karsten Rasmussen og fortsætter:

– For os har det været en interessant udfordring at opføre en stålbro i så skønt et naturområde. Blandt andet var pladsen, der blev stillet til rådighed, meget begrænset, så en meget høj grad af planlægning og styring var nødvendig. Takket været et godt samarbejde med alle parter, forventer vi at aflevere broen i starten af september, siger Karsten Rasmussen.

Konstruktionen

Broen er 90 meter lang med en bredde på 3,4 meter. Midt på broen er der et areal (bredde udvidet til 5,2 meter), hvor det er muligt at gøre ophold og nyde udsigten. Broen er bygget med et svagt længdefald og i et cirkelslag. Brodækket vil på det højeste sted være ca. 10 meter over Stampmølle Bæk.

Broen står på i alt 16 bropiller, hvor de højeste er ca. ti meter. Bropillerne blev forankret på otte stk. armerede betonfundamenter. Broen forankres i begge ender med en simpel understøtning, som blev udført i armeret beton. Fundamenterne til bropillerne blev sat ved direkte fundering. Da et af fundamenterne skulle stå på ikke-egnet funderingsjord, blev det suppleret med ø400 mm borefundamenter. Borefundamenterne blev udført som en simpel jordboring, der blev armeret og fyldt op med beton.

Stålbroen er opbygget af fem langsgående hovedprofiler, hvorimellem der er tværbjælker. Broen hviler på glidelejer på ende-vederlagene samt på søjlerne. Tværbjælkerne og rækværket er udført i duplexbehandlet stål, hvorpå der er monteret håndliste i træ. Broen og søjlerne er opbygget i cortenstål, så den har en lang levetid og er næsten vedligeholdelsesfri. Brodækket er udført med skridsikre fiberkompositelementer.

Af transporthensyn var broen delt i ti dele, der efter planen ankom ”just-in-time” på fem specialtransporter til byggepladsen. Efterfølgende blev de løftet på plads af en mobilkran. Logistikken omkring levering af brosektionerne var meget detaljeret, da der ikke var for meget plads på byggepladsen.

Brobygger

DANPRO Steel Construction A/S har stor erfaring med ståbroer.

– Det startede vi med et par år efter, vi havde etableret firmaet i 2008. Vi var nogle medarbejdere, der via vores tidligere beskæftigelse havde arbejdet med stålbroer i mange år, så det var helt naturligt, at det blev en del vor aktivitet. Siden 2010 er der blevet leveret og monteret 30 stålbroer. Det er 12 vejbroer, fem jernbanebroer og 13 stibroer, oplyser Karsten Rasmussen.

For øjeblikket har virksomheden frem til september 2021 hele 14 stålbroer i ordrebogen: fire vejbroer, seks jernbanebroer og fire stibroer.

Foto:Broen er bygget med et svagt længdefald og i et cirkelslag. Brodækket er på det højeste sted ca. ti meter over Stampmølle Bæk.