K.B. Hallens gigantiske stålbuer

Den nye K.B. Hallen skiller sig ud med sine fem gigantiske stålbuer med et frit spænd på 50 meter, som hviler på ti store punktfundamenter

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, som har stået for opførelsen af den nye K.B. Hallen, har anvendt en teknik, man typisk bruger ved opførelse af broer. Det siger noget om den tunge opgave, det har været at genopføre det, der engang var Nordeuropas største private sportshal.

Einar Kornerup har valgt at lade armeringsspecialisterne hos Celsa Steel Service udarbejde produktionstegninger af den komplekse armering til fundamenterne. Herefter er de store fundamentskurve, ti svejste kurve på over tre tons stykket, blevet svejst til færdige enheder i Celsas produktion.

Den nye K.B. Hallen skiller sig markant ud ved de fem gigantiske stålbuer som repeterer den nedbrændte silhuet på K.B. Hallen. Stålbuernes frie spænd på hele 40 meter i kombination med en afstand mellem buerne på op til 13 meter stiller store krav til bygningens fundering.

De fem stålbuer funderes i punktfundamenter på 4 x 6 meter med en dybde på op til fire meter og en volumen på op til 100 kbm pr punktfundament.

Punktfundamenterne forbindes på tværs af bygningen med korrugerede trækrør nedlagt i bundpladen, hvori der trækkes tværgående spændarmering som efterfølgende spændes op, hvorefter trækrørene udstøbes med beton. Der er tale om en opbygning, som ofte anvendes ved bygning af broer. Hver bue har en vægt på 50 tons og et spænd på 50 meter og er leveret af Give Stålspær.

Nedrivningen af den udbrændte K.B. Hallen blev først indledt i februar 2015. Den oprindelige hal var fredet og skulle derfor først affredes, inden den kunne omdannes til skrot og grus. Christensen & Co har tegnet den nye hal med udgangspunkt i originalen, men den nye hal bliver på 9.500 kvadratmeter, hvorfor tilskuerpladsen øges fra 3.000 til 4.900. Inde såvel som ude er der tænkt nyt, men det buede tag, som mange husker fra unikke koncertoplevelser er genopstået.

K.B. Hallen åbner igen efteråret 2018.

Foto:Den nye K.B. Hallen skiller sig markant ud ved de fem gigantiske stålbuer, som repeterer den nedbrændte K.B. Hallens silhuet.