12 stålbroer til Letbanen i København

DANPRO Steel Construction A/S har indgået kontrakt med Per Aarsleff A/S om fremstilling, levering og montering af 12 stk. stålbroer til Letbanen i København

I oktober 2019 indgik DANPRO Steel Construction A/S aftale om leverance af seks stålbroer til letbanen i København. Broerne er til togdrift og placeret ved Glostrup Station. Fire styk der går hen over veje og to styk der går hen over baneterrænet.

Brosektionerne blev fremstillet i enheder, der kunne transporteres fra værkstedet og frem til en midlertidig samleplads tæt på Glostrup Station. Størrelsen på enhederne var en længde på maks. 14 meter og 5,6 meter i bredde samt en højde på 2,8 meter og med en vægt på ca. 46 tons. Det var de formater, der kunne håndteres, på den plads som blev stillet til rådighed af projektet, oplyser Karsten Rasmussen, direktør i DANPRO Steel Construction A/S.

Arbejdet med montering

Om arbejdet fortæller Karsten Rasmussen:

­– Brosektionerne blev aflæsset af lastbilerne for derefter at blive samlet og svejset sammen med dertil efterfølgende overfaldebehandling af svejsestødet. Da de fire stålbroer der skulle bruges til hen over vejene var færdige, blev de transporteret fra den midlertidige samleplads og hen til brostedet med et specialkøretøj, der selv kunne læsse broerne.

Broerne blev monteret over to nætter med to store mobilkraner. Selve løftet med kranerne tog kun nogle få timer.

– Det der tog længst tid, var opstillingen af de store kraner og at læsse broerne på køretøjet. Montagearbejdet blev udført om natten, så den øvrige trafik blev forstyrret mindst muligt, fortæller Karsten Rasmussen og fortsætter:

– Ugen efter broerne blev monteret, ankom de sidste to broer, som er dem, der skal placeres hen over baneterrænet. De broer skal monteres ultimo juli måned. Inden de kan monteres, er der forud for montagetidspunktet brugt meget tid på planlægning og detaljering sammen med projektets øvrige partner. Alt skal klappe, da vi kun har meget kort tid til rådighed, hvor togdriften er lukket ned, beretter Karsten Rasmussen.

Nye stålbroer

I november 2020 indgik vi en ny aftale med Per Aarsleff A/S om leverancen af yderligere seks stålbroer til letbanen. Denne gang er det fire stålbroer til togdrift og to stålbroer til gående og cykellister. Broerne skal gå hen over Frederikssund motorvejen og Holbæk motorvejen.

Udfordringen ved disse broer er ifølge Karsten Rasmussen en meget stram tidsplan for udførslen af montagen. Broerne ankommer i store sektioner på specialtransport til brostedet på motorvejen. Enheder der vejer op til ca. 125 tons, 38 meter lang, 5,5 meter bred og 2,8 meter høj. Sektionerne skal svejses sammen, efter de er løftet op på plads.

Den samlede stålmængde for de 12 stålbroer er ca. 1.800 tons.

I de sidste 10 måneder har DANPRO Steel Construction A/S fået fremstillet, leveret og monteret 16 stålbroer, nogle få med træ dæk og en enkelt med fiberplanker. Det fordeler sig med syv vejbroer, fem stibroer og fire togbroer.

Fakta:

De 4 broer der går hen over vejene har en længde på ca. 27 meter, bredde på 5,6 meter og en højde på 2,2 meter. Vægten pr. bro er ca. 90 tons.

De 2 broer der går hen over baneterrænet har en længde på 40 meter, bredde på 5,5 meter og en højde på 2,8 meter. Vægten pr. bro er ca. 180 tons.

Foto: Montage af stålbro ved Glostrup Station. Vægt 90 tons.