Fem etagers højt samlesæt af Jorden bygget i Aarhus

Der skulle en virtuel prøvemontage til for at sikre en perfekt og hurtig opstilling af 20 meter høj jordklode-konstruktion på Aarhus Havn.

Climate Planet er en helt speciel stål og aluminumkonstruktion som ligner og skal forestille jordkloden. Jordkloden er 24 meter i diameter og 19,9 meter høj, - lige så høj som en fem-etagers bygning. Overfladen på jordkloden viser en tro kopi af Jorden.

Climate Planet sætter fokus på verdens klimaudfordringer, og hen over sommeren kan den unikke konstruktion opleves på havnen i Aarhus i forbindelse med Kulturby 2017, hvor den blev åbnet for publikum i begyndelsen af juni. Senere skal den opstilles til COP23 klimatopmødet i Bonn og derefter er det planen at den skal turnere rundt i Europa de kommende tre år.

Konstruktionen er opbygget af samme type rigsystemer og teltduge, som anvendes til store udendørs scenekonstruktioner. Indvendigt er der helt mørkt, som i det ydre rum, og kun en stor vejrglobe lyser op.

Vejrgloben er fire meter i diameter og hænger midt i rummet, så publikum kan bevæge sig rundt om den og se den fra alle sider. Den er i sig selv kun en hvid kugle, men ved anvendelse af fire store projektorer vises der levende billeder af Jordens klima fra både fortid, nutid og fremtid i en 45 minutters præsentationsfilm.

3D Structural Design har udført konceptudvikling, statiske beregninger og produktionsgrundlag for stål og aluminium-konstruktionen i samarbejde med forskellige underleverandører.
Derudover er der udarbejdet et detaljeret produktionsgrundlag for stål, aluminium og PVC-dug til produktion i henholdsvis Polen, Holland og Danmark.

- Tekla Structures har været anvendt de seneste 10 år, fordi vi kan anvende den samme software fra idé, design og visualisering, og til det endelige produktionsgrundlag er færdiggjort. På grund af den komplekse geometriske form er der også i dette projekt behov for fuld modellering af alle komponenter, så vi sikrer at der ikke er kollisioner mellem delene, når konstruktionen skal sættes op, siger Knud Hjortflod Nielsen, ejer af 3D Structural Design, som er en af frontløberne i Danmark, når det gælder brugen af BIM/VDC i forbindelse med bærende konstruktioner af forskellig art.

Climate Planet-konstruktionen er ikke stationær, men skal kunne nedtages og opstilles på forskellige lokationer. Optimering af alle detaljer med hensyn til præcision og tolerancer medfører at montagetiden reduceres.
- Vi har i dette projekt anvendt Tekla Structures fra de første ideer kom på banen og til den sidste bolt var på plads. Med et gigantisk samlesæt som dette har den virtuelle prøvesamling på skærmen medført en sikkerhed for at konstruktionen også kunne samles perfekt og hurtigt i skala 1:1 på byggepladsen.

Løfteanalyser og statiske beregningsmodeller er genereret på basis af Tekla-modellen, og her er samspillet mellem 3D-modellering og beregningsprogrammet af største vigtighed, forklarer Knud Hjortflod Nielsen.

- En 100 procent 3D-modellering af alle komponenter har vi også i dette projekt været med til at sikre, at alle dele er blevet fremstillet med den nødvendige geometriske nøjagtighed og at alle dele har passet perfekt sammen. Dette blev bevist ved den første opstilling, som gik helt uden problemer, siger Knud Hjortflod Nielsen,

Foto: Via det avancerede bygningskonstruktionssoftware, Tekla Structures, kunne 3D Strucutral Design lave en komplet og detaljeret model og afprøve montagen virtuelt inden byggeprocessen gik igang på Aarhus Havn. Det har været væsentligt at alle stål og aluminimumskontruktioner har passet perfekt sammen, da hele konstruktionen skal nedtages og flyttes til forskellige lokationer i Europa.