Modelleringsværktøj til facadekonstruktion

Wicona har udviklet et modelleringsværktøj, som reducerer tidsforbruget på 2D- og 3D-tegninger samt for 3D-visning.

På Nordbygg 2016 i Stockholm viste virksomheden, hvordan det nye tegneværktøj kan forenkle designprocessen, da det nye værktøj er kompatibelt med virksomhedens konstruktionsprogram.

WIC3D er et digitalt tegneværktøj, som allerede i designfasen hjælper arkitekter og andre projekterende til at være kreative og produktive og til at udforske alternative facadeløsninger. Softwaren indeholder funktioner til både beskrivelse, analyse og visualisering af et projekt, og det giver mulighed for at udforske forskellige facadevalg og løsninger til projektet, skriver virksomheden.

Systemintegrationen bevirker, at konstruktioner på en hurtig og nem måde kan flyttes mellem systemerne, hvilket er en stor fordel for alle involverede parter i byggeprocessen. Tidsforbruget reduceres, og man får en smidig arbejdsgang, når projektoplysninger flyttes mellem aktører. Det betyder også, at oplysninger er samlet ét sted, og risikoen for fejl minimeres, fremhæver virksomheden.

WIC3D er udviklet i tæt samarbejde med arkitekter og projekterende til at skitsere og visualisere idéer på enkel vis. Brugerne får nu glæde af, at deres facadedesigns kan betragtes fra 360 grader, når forskellige konstruktioner bliver simuleret og udviklet, ligesom programmet kan producere tegninger i målfast skala.