Certificeret genbrugsbeton i stor skala

RGS Nordic og DK Beton har fået tildelt knap 5 mio. kroner fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram til betonsamarbejde om genbrug

RGS Nordic og DK Beton har fået tildelt knap 5 mio. kroner fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram til samarbejde om beton. De to firmaer vil udvikle certificeret genbrugsbeton i en storskala produktion, der indenfor de næste ti år skal erstatte 1 mio. tons jomfruelige råstoffer med genbrugsbeton.   

Når en betonbygning rives ned, bliver betonen knust og nyttiggjort som fyld i veje. Men det er en alt for dårlig udnyttelse af ressourcerne, der i stedet kan genanvendes i ny beton til glæde for miljøet, mener RGS Nordics bæredygtighedschef Ebbe Naamansen:

Hvert år bliver 2 millioner tons beton knust og anvendt som fyld under vejene. Det er beton, som aldrig kommer i ressourcekredsløbet igen. Det er en meget kortsigtet udnyttelse af vores ressourcer. I RGS Nordic vil vi udnytte betonen bedre. Derfor vil vi lancere et helt nyt betonprodukt i samarbejde med DK Beton, hvor beton fra nedrivninger fungerer som en sekundær ressource i den nye beton. På den måde får vi en langtidsholdbar udnyttelse af råstofferne.

Storskalaproduktion er vejen til succes

Det ambitiøse udviklingsprojekt kræver investeringer i nye anlæg og udvikling af nye processer. Med på sidelinjen er Teknologisk Institut og det hollandske firma Theo Pouw, der har erfaring med udviklingen af genbrugsbeton.

- Hidtil har projekter med genbrugsbeton været udført på dispensation og i en lille skala. Med dette udviklingsprojekt går vi efter at genanvende betonen i en industriel skala, så den grønne beton bliver tilgængelig for hele branchen. På den måde skaber vi et reelt bæredygtigt alternativ til standardbeton blandet af jomfruelige materialer. Det kræver både investering i maskiner og udvikling af nye processer til at kvalitetssikre og fremstille beton, siger Ebbe Naamansen.

Mindre forbrug af råstoffer og CO2

RGS Nordic producerer hvert år 400.000 tons nedknust ren beton, som firmaet modtager på en række anlæg rundt om i landet. Ambitionen er at udnytte 75% af denne mængde som tilslag til ny beton. Hvis ambitionerne indfries vil DK Beton på landsplan kunne reducere mængden af jomfruelige materialer til beton i passiv og moderat miljøklasse betydeligt. Dertil kommer de CO2 besparelser, der følger i kølvandet på mindre transport af råstoffer.

Vi er virkelig glade for, at vi har fået støtten fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram. Det giver os rygstødet til at gå videre med projektet. Vi er sikre på, at der er et marked for vores beton. Forhåbentlig varer det ikke mange år, før vi ser genbrugsbeton i alle typer af projekter fra små rækkehuse til store domiciler, slutter Ebbe Naamansen.