Hovedsæde renoveret med genbrugsmaterialer

Nedrivningsvirksomheden G. Tscherning A/S har indstillet selskabets nyetablerede hovedsæde i Hedehusene til den Renoverprisen 2024

Af Kim Sejr, journalist

G. Tschernings hovedsædes over 1000 m2 er det seneste år gennemrenoveret med genbrugsmaterialer, og står nu som en moderne grøn og luftig arkitektonisk perle, som netop nu er ved at blive taget i brug, forklarer adm. direktør Søren Tscherning.

"Vi er en virksomhed, som indtænker bæredygtigheden i alle de beslutninger, vi træffer. Så det var helt naturligt, at vi i forbindelse med renoveringen af vores hovedsæde også traf en beslutning om, at vi her ville demonstrere, hvor langt og hvor flot, det er muligt at komme med genbrugsmaterialer og kreativ tænkning," siger Søren Tscherning.

Inspirere andre

Med indstillingen til Renoverprisen håber topchefen, at renoveringen af hovedsædet i Hedehusene kan være med til at inspirere andre virksomheder, som står over for at skulle renovere hovedsæde eller andre bygninger.
"Det kan selvfølgelig forekomme lidt selvisk på den måde at indstille sig selv til en pris. Men jeg håber inderligt, at det kæmpe arbejde og de mange erfaringer vi har høstet, kan bruges andre steder. Det er en central del i forhold til bæredygtighed, at vi bliver bedre til at renovere eksisterende bygninger på en langt mere grøn måde," siger Søren Tscherning.
Renoverprisen er stiftet af den filantropiske forening Realdania og Grundejernes Investeringsfond for at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få renoveret den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

160 indstillet

I alt er 160 renoveringsprojekter indstillet til prisen i 2024. Den endelige vinder findes ved en afstemning blandt et valgkollegie bestående af 90 fagfolk fra byggesektoren, og vinderen kåres ved en prisfest den 4. september 2024.

For Søren Tscherning er det langt fra nyt at melde sig under fanerne som en forkæmper for den grønne omstilling. Han har meget bevidst valgt at sætte kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i højsædet i alt, hvad virksomheden foretager sig.
"Jeg er helt klar over, at det kan lyde lidt højtravende, men det er faktisk meget enkelt. Jeg vil have, at vi som virksomhed skal opføre os ordentligt - både over for ansatte, kunder og det samfund, vi er en del af," siger Søren Tscherning.

Integrere miljøarbejde

G. Tscherning A/S er et af Danmarks større anlægs - og nedrivningsvirksomheder. Selskabet løser opgaver indenfor anlægsarbejde, nedrivning og miljøsanering.

Desuden genbruger man materialer så vidt muligt, og er godt i gang med at få udskiftet virksomhedens bil- og maskinpark til elektricitet.

"Vi er frontløbere inden for bæredygtighed ved at integrere genbrug som et centralt element. Vi stræber efter at bruge bæredygtige metoder i vores daglige praksis, da det er en essentiel del af vores engagement i at reducere vores miljømæssige påvirkning og skabe positive forandringer i vores industri og i det samfund, som omgiver os," siger Søren Tscherning