Unicon vil udnytte 100 procent af eget spild

Danmarks største producent og leverandør af færdigblandet beton, Unicon, har sat sig som mål at udnytte al spild fra produktionen

Danmarks største producent og leverandør af færdigblandet beton, Unicon, har sat sig som mål at udnytte al spild fra produktionen. Det sker som led i en ’zero waste’-strategi, hvor Unicon sigter efter at genanvende 120.000 tons spildbeton årligt for at spare på råstofferne i Danmark.

Det er en velkendt udfordring i byggebranchen, at mængderne af råstoffer som sand, sten og grus i den danske undergrund er begrænsede. Råstofferne er imidlertid en nødvendighed i byggeriet, fordi de indgår som tilslag i betonen i alt fra parcelhuse til store infrastrukturprojekter. Derfor er det nødvendigt at udnytte ressourcerne bedre.

På den baggrund har Unicon iværksat en ny ’zero waste’-strategi, hvor virksomheden tilstræber at genanvende 120.000 tons spildbeton årligt – svarende til 100 procent af Unicons eget spildbeton. Spildet skal således ikke længere ende på genbrugsstationen eller som vejfyld under asfalt men i stedet bruges i nye betonblandinger.

– I moderne byggeri er beton en nødvendighed, men der er samtidig knaphed på ressourcerne. I dag nyttiggøres spildbeton i høj grad som vejfyld under asfalt, men som branche bør vi i højere grad have fokus på at udnytte ressourcerne bedst muligt – for vores eget vedkommende i ny beton. Med vores nye målsætning kan vi dermed bidrage til et mere miljøvenligt byggeri, siger Casper Mathiasen, direktør i Unicon.

I 2022 genanvendte Unicon 45.000 tons spildbeton i nye betonblandinger, og I 2023 lyder målet på 60.000 tons beton. Virksomheden er således godt på vej mod målsætningen om 100 procents genanvendelse – svarende til 120.000 tons spildbeton.

– Unicon har et årligt spild på ca. 4 procent, hvilket typisk skyldes, at der bestilles for meget beton. Det spild skal vi udnytte, så vi i princippet opnår nulspild i egen produktion. Derudover arbejder vi også hen mod at genanvende yderligere mængder beton fra øvrige dele af byggebranchen, eksempelvis fra nedrivning. Begge tiltag taler direkte ind i de nye klimakrav til byggeriet, forklarer Casper Mathiasen.

Unicon har allerede leveret beton baseret 100 procent på genbrugsbeton til blandt andet Sydhavn Genbrugscenter og Høje-Taastrup Kommunes nye rådhus.

Unicons fokus på genanvendelse er dog ikke begrænset til udnyttelse af spild- og genbrugsbeton. Virksomheden har også installeret vandopsamlingsanlæg på alle fabrikker i Danmark, og dermed opsamles både regnvand og vand, der bruges til at vaske betonblandere og biler. Det opsamlede procesvand anvendes efterfølgende i betonblandinger, og i 2022 førte det til genanvendelse af 56 millioner liter vand.

Unicon deltager på Building Green Aarhus den 3. & 4.maj.

Kilde: Building Green Aarhus.