Byggemesse i et blomstrende Stockholm

Ambassadeprogrammer, fokus på bygningsautomation og fremtidens installationer er nogle af ingredienserne på fagmessen Nordbygg i Stockholm, der finder sted den 5.-8. april

– Nordbygg er måske den bedste platform for virksomheder, som vil nå ud til det ekspansive byggemarked i Stockholmsregionen og andre hurtigt voksende områder nord og øst for Danmark. Stockholmsregionen har ifølge EU’s statistikorganisation Eurostat den for tiden højeste vækstrate i hele Europa, og regionens byggesektor er vokset med 15 pct. siden 2014, oplyser messens repræsentant i Danmark, Jonny Sjöberg.

Den i forvejen meget stærke Nordbygg-messe rider naturligvis med på denne byggeribølge, bl.a. ved at tilbyde et nyt program til internationale handelskamre.

Markedsbesøg

– Idéen med programmet er, at en række landes ambassader i Stockholm inviterer virksomheder fra deres hjemmemarkeder, som er interesseret i at lave forretning­er på det svenske byggemarked. Således har den danske ambassade i Stockholm kontaktet en række danske virksomheder om muligheden for at deltage i et tredages markedsbesøg i Stockholm med besøg på Nordbygg og deltagelse i en række seminarer og foredrag, der skal ruste deltagerne til at gå ind i det svenske marked, forklarer Jonny Sjöberg.

Lønsom og attraktiv byggesektor

På Nordbygg 2016 vil der være mange virksomheder og organisationer, som arbejder aktivt for øget ligestilling i byggebranchen. Inden for Sveriges Byggindustrier er der flere projekter i gang, som har til formål at skabe en mere ligestillet byggebranche. Bl.a. vil organisationen bidrage til at vække en diskussion om vores holdninger til emnet.

– Bl.a. vil teatret Katapult i løbet af messen opføre stykket ‘Rå men hjärtlig’. Teaterstykket indebærer, at aktørerne vil åbne op for samtaler med publikum.

Skuespillet handler om bygge­sektorens syn på ligestilling, og om hvordan dette syn kunne ændres, fortæller Paula Lejonkula fra Sveriges Byggindustrier.

Paula Lejonkula mener, at det at tænke på og arbejde for mangfoldighed hører til noget af det vigtigste i forbindelse med at rekruttere nye medarbejdere til byggebranchen.

– Vi skal blive bedre til at skabe arbejdspladser, som er trygge og attraktive for alle, siger Paula.

Kun kvinder på standen

Den finske koncern Cramo, der bl.a. lejer maskiner ud, er en virksomhed, som arbejder for at skabe sådanne arbejdspladser. I Cramo er andelen af kvinder større end generelt i byggebranchen, og nu er det meningen, at den skal den stige yderligere:

– Vi vil rekruttere flere kvinder, da det kan påvises, at de af Cramos afdelinger, hvor der arbejder flest kvinder, ganske enkelt er mest lønsomme, siger Ingrid Hollertz, HR-chef hos Cramo.

– Om onsdagen på Nordbygg vil der kun være kvinder på vores stand, netop for at pointere, at vi synes, dette er så vigtigt. Dér vil vi også fortælle om vores undersøgelse ‘En bedre dag på jobbet – ligestilling er en vigtig faktor for et godt arbejdsmiljø’, fortæller Samuel­ Augsburger, marketingchef hos Cramo.

Fremtidens installationer

Tirsdag den 5. april er den store Installationsdag på Nordbygg, hvor arrangørerne byder på et rigt program med højaktuelle emner fra flere forskellige aktører inden for byggeri og ejendomme.

– Installationsbranchen er mere kompleks end nogensinde. Det betyder, at vi skal blive meget bedre til at arbejde på tværs af disciplingrænserne. Og det afspejles i det program, vi tilbyder på Installationsdagen på Nordbygg, siger Hans Söderström, projektleder og ekspert hos Installatörsföretagen.

Foto: Nordbygg-messe, 5.-8. april. Den danske ambassade i Stockholm opfordrer danske virksomheder til at deltage i et tredages markedsbesøg i Stockholm.