Succes med grønne tage

Nature Impact med hovedsæde i Ringe er for anden gang til stede på messen Nordbygg i Stockholm

Succes med grønne tage. Nature Impact med hovedsæde i Ringe er for anden gang til stede på messen Nordbygg i Stockholm. Primært for at knytte kontakter til det svenske marked, men også gerne fra andre markeder som f.eks. det franske eller det polske.
Og det går rigtigt godt for den familiejede virksomhed der nu i godt ti år har været på markedet for grønne tage, eller rettere sagt tage med en belægning af jord og sedumplanter som f.eks. stenurt.
Ifølge marketingchef Kaspar Berthelsen har virksomheden nemlig en markedsandel på over 50 procent, selvom man er i konkurrence med meget storre spillere.
Forskellen er ifølge Kaspar Berthelsen, at de store udbydere har grønne tage som en mindre del af deres forretning, mens Nature Impact er specialister og gør meget ud af at teste deres løsninger, så man hele tiden er på forkant.
Virksomheden ser et stort potentiale for løsningerne med de grønne tage, fordi det er gode LAR-løsninger(Lokal Afledning af Regnvand). Et grønt tag er effektiv til at optage regnvand, helt op til 50% optages af planterne og det underliggende drænlag, som planterne vokser i.
Det er derfor et velegnet middel til at forebygge belastningen af kloaksystemerne ved store regnskyl, som der er blevet flere og flere af.
Nature Impact tilbyder udover sedumtage også grønne plantevægge.

https://natureimpact.com/
https://www.nordbygg.se/