Ungdomsboliger og almene boliger i Carlsberg Byen

Københavns Kommune og Carlsberg er nået til enighed om, at der skal bygges ca. 600 almene boliger i Carlsberg Byen. Boligerne ventes at stå klar i 2018

Når den nye Carlsberg By står klar med boliger, cafeer og erhverv vil ca. 21 procent af boligerne være forbeholdt borgere, som måske ellers ikke ville have råd til en bolig i det nye, mondæne byområde. Konkret er der tale om ca. 400 almene ungdomsboliger og 200 almene familieboliger.

”København drøner derudaf og der er rift om boligerne. Vi skal holde fast i, at der skal være plads til alle slags mennesker i København. Her er almene boliger en fantastisk måde at sikre, at vi bliver ved med at have en blandet by, hvor mennesker med forskellige indtægter og livsvilkår bor dør om dør og lærer hinanden at kende”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Overborgmester Frank Jensen har sammen med et flertal på rådhuset i de senere år arbejdet for at få flere almene boliger i København. Formålet er, at det stadig skal være muligt for folk med lav- og mellemindkomster at have råd til at bo i byen. Målet er, at der i 2025 skal være opført 8.200 nye almene boliger.

Hidtil har det ikke været muligt for Københavns Kommune at kræve almene boliger, når private grundejere ville bygge. Men det blev ændret, da Folketinget i begyndelsen af dette år vedtog, at kommunerne nu kan kræve, at op til 25 procent af boligerne skal være almene.

Fakta om Carlsberg Byen

Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S står for at bygge i den nye bydel, som vil blive gradvist udviklet over de kommende 10 år.

Bydelen skal blandt andet indeholde kontorlokaler, butikker, restauranter, skoler, kulturinstitutioner og boliger, herunder 600 almene boliger, som ventes påbegyndt i 2017. De 400 ungdomsboliger ventes at blive på omkring 35 kvadratmeter og koste i omegnen af 3.200 kr. om måneden.

Den kollektive trafik til og fra området sikres gennem en ny og moderne S-togsstation, Carlsberg Station, der står færdig i 2016. Et fintmasket net af cykelstier vil tilbyde cyklister hurtige og sikre forbindelser