100 nye bæredygtige boliger i Thors Have

Jensen Gruppen har indgået aftale med FAB om at bygge 100 nye bæredygtige boliger i Thors Have

Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB, har sammen med Jensen Gruppen A/S taget første skridt på vejen mod et stort milliardprojekt i Odense Kommune, der skal byudvikle det tidligere kaserneområde Thors Have.

Der er store ambitioner for det tidligere kaserneområde omkring Rismarksvej i Odense, hvor Jensen Gruppen og Fyns Almennyttige Boligselskab netop har indgået kontrakt om at opføre 100 nye almene boliger, der består af 76 familieboliger og 24 seniorboliger samt et tilhørende fælleshus for hele boligafdelingen.

Netop nu er nedrivningsarbejdet af de gamle kasernebygninger i gang, hvilket skal gøre plads til den nye bæredygtige bydel. I løbet af 2021 tager FAB det første spadestik til den kommende boligafdeling, hvor der indarbejdes bæredygtighedstiltag inden for både sociale, økonomiske og miljømæssige fokusområder.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu har indgået en aftale om at bygge 100 bæredygtige og attraktive lejeboliger til en fornuftig pris i Odense. I FAB arbejder vi målrettet på at skabe grønnere og mere bæredygtige boligområder, og det er Thors Have et godt eksempel på,” siger Jacob Michaelsen, direktør i FAB, og fortsætter:

”Thors Have opnår en DGNB-guld-certificering, hvilket betyder, at vi har truffet bæredygtige beslutninger, der både kommer miljøet og beboerne til gode. Med de nye familie- og seniorboliger skaber vi rammen om et godt boligliv, hvor fællesskaber på tværs af alder får mulighed for at vokse.”

Fra militærdepot til fredfyldt boligområde  
I alt består det gamle kaserneområde af ni byggefelter på omkring 71.000 kvm grund, hvoraf 43.000 kvm af dem skal være bebyggelse. I de kommende år skal der bygges for omkring 1,5 mia. i Thors Have bestående af almene boliger, private udlejningsboliger, rækkehuse og ejerboliger.  

Det er Jensen Gruppen, der står bag udviklingsselskabet Thors Have A/S, der i samarbejde med Odense Kommune har lagt strategien for udstykning og omdannelse af byggefelterne, der skal være med til at styrke kommunens grønne identitet.


Derfor bliver der lagt vægt på at skabe nytænkende, energirigtige boliger samt attraktive udearealer, der kan medvirke og inspirere til en sund livsstil. Henover de næste mange år bliver området videreudviklet med stisystemer, nyttehaver og parkeringsmuligheder, der øger attraktiviteten, mens den kommende letbane øger tilgængeligheden, når den åbner med et stop 200 meter fra Thors Have.

”Det er en milepæl for hele byudviklingen i Thors Have, at vi nu har indgået en aftale om de første boliger, der skal danner rammen om det gode liv på tværs af alder og sociale grupper. Vores ambition er at skabe en bæredygtig bydel i bred forstand, der lever op til Odense Kommunes bystrategi. Thors Have bliver ikke blot hjemsted for kvalitetsboliger, men vi udvikler også hele nærområdet og skaber et nyt byområde,” siger Karsten Hjarsø, CEO i Jensen Gruppen.

Nedrivningsarbejdet på grunden, der varetages af J. Jensen Nedrivning, løber de kommende måneder. I alt skal ca. 10.000 m2 bygninger nedrives. De første boliger forventes at stå klar i slutningen af 2022, og områdets færdige resultat kan forventeligt ses i år 2026.