Nye boliger på havnen i Holbæk

Tæt på bykernen i Holbæk står Øst- og Vestbryggen klar til indflytning. Kullegaard står igen bag opførslen af boliger på havnen i Holbæk

Tæt på bykernen i Holbæk står Øst- og Vestbryggen klar til indflytning. Kullegaard står igen bag opførslen af boliger på havnen i Holbæk, som bl.a. omfatter kommunens første svanemærkede etagebyggeri.

På kajkanten mod havnebassinet på Isefjords allé i Holbæk står etagebyggerierne Østbryggen og Vestbryggen færdigbygget, og beboerne er i gang med at flytte ind i deres nye hjem. Bebyggelserne er kendetegnet ved en nordisk klassisk arkitektur, som indføjer sig naturligt og afdæmpet i forhold til havnens eksisterende byggeri.

Første svanemærkede byggeri i kommunen

Østbryggen er opført for AP Pension, og er Holbæk kommunes første svanemærkede byggeri. De bæredygtige leje-boliger er kendetegnet ved brug af solceller og et godt indeklima via høje krav til dagslys, ventilation og indeklima. Derudover efterlever boligerne skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer og krav til bæredygtigt certificeret træ. Alt sammen med til at skabe et byggeri med fokus på at spare på jordens ressourcer, give håndværkerne en bedre byggeproces og sikre et godt indeklima for byggeriets fremtidige beboere.

Vestbryggen består af ejerboliger og er udviklet sammen med den lokale aktør Holbæk Fjord Ejendomme og Danbolig. I processen har køberne af boligerne haft mulighed for at deltage i disponeringen og materialevalg i deres nye boliger. Eksempelvis har de selv valgt køkken, og enkelte beboere har endda valgt at lægge to værelser sammen, så der skabes et spaområde i deres bolig.

Varierende facader og grønne oaser

Begge byggerier er opført i fem etager, og rummer 34 boliger samt to erhvervslejligheder hver. Bygningens facader skaber en varieret rumoplevelse i gadeniveau omkring bygningerne. De giver samtidig optimal udsigt over fjord og by fra alle boligerne, da facadeforskydningerne giver plads til disponering af store altaner. Boligerne i de to byg-gerier varierer i størrelse fra to til fire værelser med en optimal udnyttelse af dagslyset gennem store facadevinduer på begge sider.

Langs med facaderne er anlagt private terrasser, der adskilles fra det semioffentlige rum med høje græsser og stauder. Den fælles gårdhave består af flere små rum og stier, der forbinder tre fælles terrasser med udkig væk fra de private opholdsarealer.  På etagerne over haveanlægget har alle boliger mindst én rummelig altan- enkelte boliger har op til tre altaner.

Kullegaard har varetaget rollen som totalrådgiver i forbindelse med udviklingen og opførslen af begge byggerier. Arkitektvirksomheden har tidligere bidraget til udviklingen af havneområdet bl.a. via Maskinværkstedet, SuRi, Fjordstjernen, Karré 3 og Holbæk Havneby. Det er alle byggerier, der bidrager til diversitet og mangfoldighed til byens borgere og besøgende, der færdes og bor i området omkring havnen i Holbæk.