17.000 kvm boligbyggeri parat i Aalborg

Beboerne er tæt på at være færdigindflyttet i Havnehusene med over 200 lejligheder på Østre Havn i Aalborg

Havnehusene er en del af masterplanen for Østre Havn. Masterplanen bygger videre på Østre Havns fortid som industrihavn, hvor kulturhistorien, de tidligere høje silobygninger og kontakten til Limfjorden danner udgangspunkt for en nyfortolkning og udvikling af nye urbane kvaliteter i området. Målet er at udvikle en kompakt, bilfri bydel med et godt boligmiljø, der tilfører Aalborg nye bylivskvaliteter med respekt for historien.

Henvisning til kornsiloer og kalkudvinding

Sangberg er arkitekt på anden og tredje etape af Havnehusene. Anden etape består blandt andet af et 13-etagers højt, hvidt boligtårn, der er en reference til de høje kornsiloer, der tidligere lå i området. Bygningen er formgivet som en blanding af et tårn og en karré med bygningshøjder mellem 4-13 etager, der snor sig omkring et gårdrum, og kombinerer hermed det bedste fra begge bygningstyper. Resultatet er en skulpturel bygning med gode dagslysforhold og naturlige mødesteder i form af store, fælles tagterrasser, altangange og gårdrum, der skaber rammer for møder mellem beboerne. På baggrund af omfattende dagslysanalyser er bygningens form og facader designet, så alle beboere sikres de bedst mulige dagslysforhold. Dette gøres blandt andet ved at forskyde højderne og variere vinduesstørrelserne alt efter hvor meget dagslys, der falder på facaden. Resultatet er en passiv bæredygtighedsløsning, der sikrer godt dagslys og godt indeklima i alle lejlighederne. Som en hyldest til Aalborgs lange industrihistorie med udvinding af kalk til betonproduktion er der i bygningens gårdrum store kalksten, som danner en lys kalkhave. Med sine særlige vækstbetingelser bliver haven over tid sin helt egen særlige biotop af mos og bregner.

Facader og farver mimer eksisterende bygninger

Tredje og sidste etape af Havnehusene ligger på hjørnet af Nyhavnsgade og Østre Havnegade. Bygningen er en viderefortolkning af den traditionelle boligkarré, hvor den nordøstlige del forskydes to etager opad for at skabe naturlig adgang til underetagens dagligvarebutik. Resultatet er flere boliger med udsigt over Limfjorden, samtidig med at den løftede bygningsdel beskytter det indre gårdrum mod havnens rå klima. Bygningsformen sikrer optimalt dagslys og skaber læ i det indre gårdrum og på tagterrassen. Sammen med altangangene til de kompakte boliger skaber gårdrummet og tagterrassen rammerne for fællesskabet mellem beboerne.

Takket være et enkelt materialevalg og en nedtonet detaljering fremstår denne del af Havnehusene med et råt udtryk. Husets facade er i laserede, rødbrune betonelementer, der er stablet i et halvstensforbandt, som skaber variation i facadens rytme. Farven og forbandtet tager sit afsæt i de omkringliggende, eksisterende bygningers farver og teglforbandt, dog skaleret op til en rå, nutidig x-large udgave.

Nyt i sammenhæng med det gamle

Marie-Louise Rooijackers Mejlholm er associeret partner hos Sangberg og uddyber: ”Det er altid interessant at videreudvikle et historisk område, hvor man på én og samme tid skal respektere fortiden og skabe noget nyt. Havnehusene er en del af vores masterplan for Østre Havn og udover at skabe velfungerende lejligheder har en af vores overordnede målsætninger været at skabe en attraktiv bydel og sikre sammenhæng i området med reference til områdets historie. Vores farve- og materialevalg er blot en måde at sammenkoble fortid og nutid på, ligesom tiltag som kalkhaven også er en direkte reference til områdets tidligere kalkproduktion, samtidig med at den har en social funktion.”