Dansk Overflade Teknik er klar til EN 1090

Dansk Overflade Teknik(DOT) opfordrer til, at alle sikrer sig, at netop deres leverandør lever op til de nye dokumentationskrav

Sporbarhed, dokumentation og CE-mærkning? Dansk Overflade Teknik(DOT) opfordrer til, at alle, som er underlagt normen, sikrer sig, at netop deres leverandør lever op til de nye dokumentationskrav

Når EN 1090 træder i kraft den 1. juli 2014, betyder det, at mange stålvirksomheder skal CE-mærkes og have deres produktionsprocesser set grundigt igennem. Det har naturligt nok affødt spørgsmålet om hvorvidt CE-mærkningen så også gælder for underleverandørerne som f.eks. varmforzinkningsvirksomheder.

- Sagen er blevet undersøgt på europæisk og nordisk plan af brancheorganisationerne EGGA og Nordic Galvanizers. Normudvalget for EN 1090 konkluderede, at varmforzinkningsvirksomheder ikke skal CE-mærkes, så længe man overholder DS/ENISO 1461, siger Michael Sigvardt, som er fabrikschef hos DOT i Fasterholt.

Høje krav til sporbarhed

Men selv om en varmforzinkningsvirksomhed altså ikke skal CE-mærkes, er der stadig masser af krav til dokumentationen. Den nye norm betyder nemlig, at kravene til sporbarhed og dokumentation er blevet øget ganske kraftigt. Normen lægger op til bedre udnyttelse af materialer og besparelse gennem en optimering af konstruktionerne. Derved fremkommer kravene til en øget styring af materialer og fremstillingsproces. Det gælder også for varmforzinkning og andre typer af overfladebehandling. Her skal hele processen kunne dokumenteres, og al information skal være tilgængelig i en længere årrække. Det stiller temmelig store krav til virksomhederne at overføre sporbarhed og til måden informationen opbevares, katalogiseres og deles med andre.

- Det er en helt ny virkelighed for den danske stålbranche. Fra nu af skal man sikre sig, at ens underleverandør har fuldstændig styr på processerne – og man skal kunne bevise det, siger Michael Sigvardt.

Styr på dokumentationen

Hos DOT har man længe haft systemerne på plads, som sikrer den totale kontrol med ethvert skridt i varmforzinkningsprocessen.

- Det gælder om at have dokumentationen på plads, når EN 1090 træder i kraft. Det har vi hos DOT, og vi har haft det længe, så EN 1090 kommer ikke bag på os. Vi får nu glæde af vores ISO 9001 certificering, som gennem beskrevne procedurer og instrukser fokuserer på opstillede krav. Vi holder styr på tingene ved hjælp af vores fuldt integrerede ERP system, som synliggør processerne for hele organisationen, siger Michael Sigvardt.

Blandt meget andet kan kunderne via et ekstranet, som er linket op på ERP-systemet, til enhver tid få adgang til de relevante dokumenter. Grundlaget for kvalitetsstyringen kommer fra kunders kravspecifikationer, som let kan overdrages digitalt eller som en traditionel følgeseddel.

- Vi registrerer kravene, som efterfølgende er synlige på alle centrale produktionsstationer. Gennem hele processen måles og registreres alting nøje, og al information følger det enkelte emne lige til det øjeblik, det forlader fabrikken. Hele forløbet dokumenteres med vores P & Q journal og evt. målerapporter, forklarer Michael Sigvardt.

Ekstranet med alle informationer

Alle kunder kan få adgang til DOT’s ekstranet, hvor man kan finde dokumenter, der hører til et givent projekt: Fakturaer, kreditnotaer, lagtykkelsesrapporter, kontoudtog og P&Q-journaler. Information bliver gemt i 10 år på virksomhedens egne servere.

www.dot.dk

Foto: Kontrol af varmeforzinkede emner