Rådgivere får medhold i kritik af projektkonkurrence

Danske Ark og FRI imødekommes på en række vigtige punkter i forbindelse med renovering og revitalisering af Bellahøjbebyggelsen

Danske Ark og FRI har rettet henvendelse til de fire boligselskaber, SAB, AKB, fsb og AAB i forbindelse med totalrådgiverkonkurrencen om renovering og revitalisering af Bellahøjbebyggelsen.

Konkurrenceprogrammet og kontrakten gav anledning til en række spørgsmål om usikre og kritisable punkter, som organisationerne har ønsket afklaring af. Boligselskaberne har via deres bygherrerådgiver (Rambøll), udtrykt forståelse for vores argumenter og har i det efterfølgende rettelsesblad revideret udbudsmaterialet på en række vigtige punkter. Kontrakten og konkurrenceprogrammet indeholder bl.a. væsentlige ændringer i følgende bestemmelser, skriver Danske Ark og uddyber:

Konkurrenceprogrammet:

Bygherre reducerer krav til konkurrenceforslag

Bygherre tilvejebringer digitalt materiale i overensstemmelse med IKT-bekendtgørelsens pkt. 6.4.1.1

Kontrakten:

Dagbod på 1 promille af den samlede honorarsum, sænkes til 0,5 promille af den resterende honorarsum.

Bygherre bekræfter begrænset omprojekteringspligt for totalrådgiver.

Bygherre bekræfter, at omprojekteringsklausulen i Ydelsesbeskrivelse Byggeri & Anlæg pkt. 3.4.4 finder anvendelse for landskabsarkitektdelen, og der indføres en bagatelgrænse på 10 pct.

Bygherre fikserer ansvarsbegrænsningen for tingsskade til kr. 2.5 mio.

Kilde: Danske Ark

Vær opmærksom på det kursus om udbudsmateriale, Byggekurser.dk holder 19. november i Aarhus:

http://www.byggekurser.dk/kursus/udbudsmateriale/