Stort, nyt kursusprogram i byggejura

Nye og flere kurser i byggejura - det kan Byggekurser.dk tilbyde med nyt, spændende kursusprogram for 2014

- Vi har set på de hidtidige erfaringer med vore kurser i 2013 samtidig med, at vi har lyttet til hvad vore kursister ellers har ment, at der kunne være brug for af viden på særlige områder. Det har så medført, at vi til næste år udbyder 14 kurser mod 8 i 2013, herunder en række nye kurser, som vi naturligvis håber vil dække nogle aktuelle behov blandt byggebranchens aktører, siger Kim Sejr, daglig leder af Byggekurser.dk.

Byggekurser.dk fortsætter med de klassiske byggejuraurser “Entrepriseret for praktikere” og “Udbudsret for praktikere”, ligesom interessen for “Erhvervs-og beboelseslejeret” har været rimelig pæn, så den fortsætter vi også med. Dertil kommer en række nye heldags-kurser, nemlig “Konkurs i byggeriet/insolvensret” samt “Udbudsmateriale” samt en række halvdagskurser 13-17: “Byggeri på forurenede grunde”, “Forsinkelse og dagbøder”, “Ekstraarbejder i byggeriet” samt “Rammeaftaler i praksis”.

- På den måde får vi en større bredde og kan bedre dække behov for viden om byggejura i praksis. Den meget engagerede og interesserede debat og diskussionslyst på vore kurser har vist, at mange let kan lave ærgelige fejl, der desværre kan have nogle alvorlige konsekvenser. Misforståelser og fejlfortolkninger kan ende ud i juridiske tovtrækkerier og tvister der både kan koste penge men også koste megen tid, der kunne være brugt mere produktivt. På et kursus med en juridisk ekspert og i diskussionen med andre kolleger bliver mange meget klogere og dermed langt bedre klædt på i forhold til de faldgruber, der nu engang kan være i praksis, siger Kim Sejr

En nyhed er det også, at det bliver billigere at tage på kursus, hvis man er flere fra samme virksomhed:

- Vi har lyttet til vore kursister, der mente, at kurserne kunne være relevante for flere i virksomheden, men at det var svært at finde ressourcer til at sende flere afsted på samme tid.  Det har vi lyttet til og dermed indført en rabatordning, så man får en reduktion i prisen ved flere tilmeldinger fra samme virksomhed, siger Kim Sejr og tilføjer:

- Vi er generelt lydhøre overfor vore kursister og foretager derfor også løbende evalueringer af vore kurser for at kunne ændre på såvel formidling og indhold med henblik på at gøre undervisningen så god som mulig. Vi kan dog konstatere, at vore kursister generelt giver kvaliteten af det faglige indhold på kursen en meget høj score, fremhæver Kim Sejr.

Kursusprogrammet for 2014 er sendt ud sammen med november-udgaven af magasinet Byggeplads.dk samt december-udgaven af bladet Konstruktøren – og alle interesserede kan downloade programmet fra forsiden på Byggekurser.dk. Er der virksomheder, der ønsker kursusprogrammet fremsendt i flere eks. pr. post er det også muligt.

Foto: Michael Melchior, advokat med speciale i bl.a. entrepriseret - en af underviserne på kurserne i byggejura.

www.byggekurser.dk