Undgå tab på byggesager - bliv klog på faldgruberne

En grundig gennemgang af entrepriseretten med praktiske eksempler og debat er den bedste forsikring mod dyre tvister i byggesager - kursus i Aarhus 22. oktober

Hvorfor deltage i kursus om entrepriseret? Enkelt. For at blive klogere og dermed undgå dyre tvister i byggesager. Byggekurser.dk tilbyder i samarbejde med advokatfirmaet Fønix Advokater bl.a. kurser i entrepriseret med advokat Michael Melchior, specialist inden for entrepriseret.

– Det er viden og god argumentation, der gør, at tvister om entrepriseret kan undgås eller vindes, fremhæver Michael Melchior, advokat og partner hos advokatfirmaet Fønix Advokater.  Michael Melchior fortsætter:

– Som aktør i byggebranchen vil man på kurset få et større kendskab til ens egne rettigheder og forpligtelser i forbindelse med byggesager. Selv de allerdygtigste praktikere kan have stor nytte af at kende til retstilstanden, så de eksempelvis ved, hvordan de skal forholde sig til ekstrakrav, aflevering, mangler mv. siger Michael Melchior.

Redskaber til aftaler

– Jeg oplever ofte entreprenører, der tror, at de er afskåret fra at få betaling for ekstraarbejder, fordi de ikke kan fremvise en skriftlig aftaleseddel, og endnu oftere bygherrer og rådgivere, der tror, at entreprenøren ikke har krav på betaling alene af den grund, at der ikke foreligger en skriftlig aftaleseddel. Mundtlige aftaler er stadig i vidt omfang dagligdag på byggepladser landet over, og de kan næppe helt undgås. Derfor gælder det om at få redskaber til at håndtere ændringsarbejder af enhver art. Kurset vil medvirke til at give såvel entreprenører som bygherrer og rådgivere en klar viden om, hvad deres retsstilling er, og dermed kan det også hjælpe dem til at bygge fremtidige broer mellem byggesagens parter, så mange tvister helt kan undgås, siger Michael Melchior.

Bevissikring

– Ekstraarbejder er dog blot ét eksempel. Andre kunne være diskussioner om, hvornår der kan/skal ske, eller er sket, aflevering, eller hvorledes man forholder sig til afhjælpning af mangler. Hvordan bevissikrer man bedst, og hvordan garderer man sig i tvister, så man ikke kommer til at ‘strides om kejserens skæg’. Kurset vil give redskaber til at forstå de grundlæggende og essentielle entrepriseretlige regler med det formål at få en mere smidig byggeproces og at undgå eller løse tvister hurtigere og nemmere, siger Michael Melchior.

Michael Melchior

Michael Melchior er en af de mest specialiserede entrepriseretsadvokater i Danmark.  Han har i en årrække været tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i entrepriseret og har stor erfaring med at holde kurser for entreprenører og kommuner om entrepriseretlige emner. Kursusdeltagerne har tidligere vurderet kurset meget højt i evalueringen - for såvel det faglige indhold, underviserens formidling og selve de fysiske rammer. I år foregår kurset på Tivoli Hotel & Congress Center, København.

Foto: undervisningssituation på et tidligere kursus med Michael Melchior - kursusdeltagerne lagde i deres evaluering stor vægt på, at der var mulighed for konkret og praktisk erfaringsudveksling.

 

Mere info og tilmelding til kurset "Entrepriseret for praktikere" 22 oktober i Aarhus