Stål-og betonleverandører fundet til Mutiarena

Københavns nye multiarena har netop indgået aftale med C. C. Contractor om betonentreprise, mens spanske URSSA S. COOP skal levere stålkonstruktionerne

Selskabet bag Københavns nye multiarena har netop indgået aftale med leverandører til to af projektets største entrepriser, beton og stål. Betonentreprisen står C. C. Contractor for, mens spanske URSSA S. COOP, der har erfaring fra bl.a. Guggenheim-museet i Bilbao, skal levere stålkonstruktionerne. Arenaen forventes at stå færdig primo 2016.

Den kommende multiarena i Ørestad Syd opføres gennem flere udbud af stor- og fagentrepriser, for at få den bedst mulige arena til den bedst mulige pris. De seneste måneder er de enkelte brikker af det samlede byggeri planmæssigt faldet på plads en efter en. I slutningen af oktober har Arena CPHX indgået aftaler med to af de største entrepriser for arenaen: Beton og stål. Inden årets udgang forventes også kontrakten på facaden underskrevet. Når denne er i hus, vil der tilsammen være indgået kontrakter på halvdelen af det samlede entreprisebudget. Adm. direktør i Arena CPHX, Claus Wiegand Larsen, er meget tilfreds med, at beton- og stålentrepriserne nu er indgået:

- Arenaen skal være et vartegn for København og kunne måle sig med de bedste arenaer i udlandet. Derfor skal kvaliteten være i højsædet både i forhold til designet og de oplevelser, man som gæst får i arenaen. Jeg er overbevist om, at vi med erfarne specialister som C. C. Contractor og URSSA S. COOP kommer et stort skridt nærmere dét mål”.

 

Guggenheim-bagmænd skal levere stålkonstruktionerne

Det er selskaber med vidt forskellig profil, der skal levere betonen og stål til arenaen. Vinderen af udbuddet af stålkonstruktioner blev vundet af spanske URSSA S. COOP.  Den spanske virksomhed blev fundet økonomisk mest fordelagtig efter en vurdering af pris, projektorganisation og metode/udførelse.

Det er måske de færreste i Danmark, der har hørt om URSSA S. COOP, men faktisk har virksomheden fra Vitoria-Gasteiz nord for Madrid medvirket til nogle særdeles vellykkede og spektakulære projekter. På referencelisten findes bl.a. Guggenheim-museet i Bilbao, leverancer til Ground Zero-projektet i New York City og fra Danmark også udvidelsen af terminalerne i Københavns Lufthavn samt taget på Frederiksberg Centret.

URSSA S. COOP skal levere og montere knap 3000 tons stål, hvoraf det meste skal udgøre den ca. 12.000 kvadratmeter store tagkonstruktion. Taget skal kunne bære op til 90 tons sceneudstyr, som udgør vægten på det udstyr de største events på markedet anvender.

 

Danske leverandører af betonkonstruktioner til arenaen

Vinderen af betonudbuddet blev derimod dansk, nemlig C. C. Contractor. Den Herning-baserede virksomhed, der blev etableret i 1971, har primært haft Jylland som sit fokusområde, men udvider nu horisonten til at inkludere København. Arena-byggeri er ikke ukendt for C.C. Contractor, der står bag Jyske Bank Boxen, opførelsen af Esbjergs nye stadionhal, samt en lang række andre kultur- og idrætsfaciliteter.

C. C. Contractor skal levere elementer til i alt 35.000 etagemeter, som vil strække sig over fem etager. Betonarbejdet vil stå færdigt i slutningen af 2014. Entreprisen på arenaen indeholder såkaldt in-situ beton samt levering og montering af betonelementer.

Det er fortsat forventningen, at arenaen står færdig primo 2016. De kommende måneder vil fokus i byggeriet være på opstart af betonarbejderne og udbud på en lang række entrepriser, hvor de største er installationspakkerne, som tilsammen udgør en fjerdedel af det samlede anlægsbudget.  

Når arenaen står færdig, skal driften varetages af Live Nation, som er verdens førende selskab indenfor live underholdning. Parterne bag arenaen, Realdania og Københavns Kommune har hver bidraget med 325 mio. kroner til projektet.  By & Havn stiller grunden til rådighed.