Vikingeanlæg genoplivet med hvide betonpalisader

Harald Blåtands imponerende anlæg i Jelling er blevet markeret og tolket i kraft af fliser og søjler i hvid beton fra Aarhus Cementvarefabrik, tegnet og kreeret af Kristine Jensens Tegnestue

Tekst: Kim Sejr, journalist

Foto: Martin Schubert

I 900-tallet lod Kong Harald Blåtand Danmarks dåbsattest indmejsle på en runesten i Jelling og opførte to gravhøje og en kirke på stedet. Jelling-monumenterne har siden 1994 været UNESCO verdens kulturarv. Efter opdagelsen og undersøgelsen af en mægtig, rombeformet palisade i årene 2006-13, er hele området omkring højene blevet genoplivet med et formidlingsprojekt i hvid beton. Det gør besøgende i stand til at fornemme omfanget af det anlæg, der stod her på Harald Blåtands tid, herunder fortolkningen af den 350 meter lange skibssætning samt placeringen af de såkaldte Trelleborghuse.

Hvordan formidler man i det hele taget et sådant historiske og arkæologisk projekt? Det var opgaven, som Kristine Jensens Tegnestue i Aarhus blev sat på.

-De arkæologiske optegnelser skulle tolkes ind i en enkel arkitektonisk form, der kunne formidle den storhed som vikingeanlægget har udtrykt. For at undersøge sammenhængen inden for palisaden blev der anvendt eet gennemgående materiale, nemlig hvid beton, hvor markeringen af fundene aflæses som et nutidigt anlæg, fortæller Kristine Jensen, indehaver af tegnestuen.

Enestående geometri

-Anlæggets konstruktion med palisader og dets vertikalitet gennem stolper er rejst parvis, mens palisadens grundplan er markeret i fladen gennem betonfliser. Herigennem er palisadens enestående geometri formidlet og der opstår en unik rumlighed, hvori husene, skibssætningen og højene er indskrevet. Palisadevæggen, der formodentligt har stået mellem stolperne, er markeret med en sandblæst linie i betonfliserne, forklarer Kristine Jensen og tilføjer:

-Skibssætningens grundgeometri og formodede forløb er blevet markeret i græsfladen gennem store betonfliser, der er udlagt i en klar repetition med mellemrum. De betonfliser der er rejst med en skrå hældning, henviser til steder, hvor arkæologerne har fundet sten under jorden, fortæller Kristine Jensen.

Sandblæst markering

Endelig er husene tegnet med betonfliser i et 1:2 format, hvor optegningerne af stolpefund samt husenes formodede grundplan er er markeret og formidles taktilt i overfladen med sandblæsning.

Det er Aarhus Cementvarefabrik, der har været leverandør til det omfattende kulturprojekt. Til selve stiforløbet til anlægget er der i alt 1.500 fliser. Fliserne til skibssætningen er leveret i fire procent hvid beton – og i det massive format på 120 cm i bredden, 240 cm i længden og 10 cm i tykkelsen. Fabrikken har også fremstillet de 384 søjler med skrå elipseformet hoved. Kunstnerisk konsulent på projektet har været nu afdøde Ingvar Cronhammar.

Jelling-monumenterne betegnes som Europas fornemste fra vikingetiden og er på UNESCO’s verdensarvliste.

Skibssætning

En skibssætning er en skibsformet(spidsoval) gravform med en stensætning, der blev brugt i bronzealderen, jernalderen og i vikingetiden. Det antages, at stenskibet symboliserer den båd, der fragtede den døde til dødsriget. Jellinge Skobssætning, der omfatter både nord- og sydhøjen, anses for at have været 355 m langt og ca. 70 m bredt, det har bestået af ca. 370 store sten. Resterne er blevet fundet over årene, men teorien er specielt udviklet efter undersøgelser med jordradar i 2006. Skibssætningen daterer sig til vikingetiden, og er den absolut største skibssætning, der er kendskab til.

Magasinet Beton 1-22