Arkitema tegner Lyreskovskolen i Bov

Arkitema-forslag vinder konkurrencen om den nye Lyreskovskolen, der skal samle tre eksisterende skoler; Frøslev-Padborg skole, Kruså skole og Bov skole

Arkitemas forslag er udpeget som vinder af konkurrencen om Lyreskovskolen. En helt ny skole, der skal opføres i nær tilknytning til den eksisterende Bov Skole. I alt skal den den nye Lyreskovskole samle de tre eksisterende skoler; Frøslev-Padborg skole, Kruså skole og Bov skole.

Forslaget til Lyreskovskolen er tegnet med fokus på at sikre et trygt og varieret læringsmiljø for skolens i alt ca. 800 elever og 90 personaler. Netop dette fokus på de læringsrum, som eleverne skal opholde sig i og lære i, roses af dommerne i arkitektkonkurrencen. I dommerbetænkningen fremhæver dommerne vinderforslaget som et indlevet forslag:

- Beskrivelser af skolens brug og de muligheder, der ligger i de tegnede rum, er meget indlevet og vidner om en klar forståelse for skolens program[...]”. Og videre “Skolens organisation svarer på næsten alle punkter til de ønsker, der formuleres i programmet. Særligt mulighederne for at opdele og sammenlægge enheder og områder i skolen til forskellige formål vurderes velfungerende.

Også den pædagogiske proceskonsulent, der var med til at udvælge vinderforslaget er begejstret for Arkitemas forståelse for det liv, der skal udfolde sig på skolen. Han skriver bl.a.; “inde i bygningerne, er det tydeligt, at arkitekten har forstået konkurrenceprogrammets intentioner. Her ser man, at alle arealer er blevet udnyttet optimalt, og der er sket en fin tilpasning til målgruppen med små hyggenicher til fordybelse, læring og ophold i indskolingen og mere arbejdslignende nicher og studieområde i mellemtrin”.

Den lille skole i den store
Pernille Østergaard Svendsen er arkitekt og kreativ leder hos Arkitema, og hun forklarer at Lyreskovskolen er tegnet i en børnevenlig skala som et trygt læringsmiljø.

- Vi har valgt at udforme skolen som en firelænget bygning, for herved at skabe et centralt og samlende skoletorv i bygningens centrum, en naturlig adskillelse af indskoling, mellemtrin samt personaleområde og idrætssal. Udskolingen placeres i den eksisterende Bov skole, som med en mindre tilbygning indrettes som et ungemiljø, hvor de større børn kan trives. Denne opdeling bevirker, at børnene til stadighed oplever, at de går i en lille skole i den store skole.

Alle trin har hver deres små nærmiljøer og fællesskaber med egen garderobe og udgang til de udvendige leg- og læringsområder. SFO'en er placeret imellem indskoling og mellemtrin, således at skole og SFO er fuldt integreret.
Med Lyreskovskolen kan Arkitema føje endnu et vigtigt læringsbyggeri til sin portefølje. Nordstjerneskolen i Frederikshavn er lige blevet indviet, netop nu opføres Vibeengsskolen i Haslev og samtidig er vi stolte af, at vi allerede er vi igang med at projektere en skole for Aabenraa Kommune, Kongehøjskolen.


Data
Adresse: Bov,
Omfang: Ca. 9.500 kvm nybyggeri og ca. 2.000 kvm ombygning
Bygherre: Aabenraa Kommune
År: 2013-2015
Arkitekt: Arkitema
Landskab: Arkitema
Ingeniør: Rambøll