Færch & Co. vinder renovering af skole

Entreprenørfirmaet med afdelinger i Aalborg, Aarhus og Odense er valgt som hovedentreprenør på en omfattende modernisering af Gl. Lindholm Skole.

Færch & Co. satte i december punktum for en udvidelse med 12 nye undervisningslokaler på Skipper Clement Skolen i Aalborg.

De grønne mandskabsvogne er nu rykket over på den anden side af Limfjorden til Nørresundby, hvor Færch & Co. netop har taget hul på en renovering af Gl. Lindholm Skole. Her skal to skolebygninger fra 1950’erne, som normalt huser mellemtrin, udskoling, specialundervisning og faglokaler, renoveres gennemgribende.

Færch & Co. har de seneste år udført flere skolerenoveringer i både Aalborg og Aarhus. Det giver virksomheden et godt afsæt til en opgave som denne, hvor mere end halvdelen af den samlede bygningsmasse på godt 12.000 kvm. skal renoveres, mens skolen er i drift.

- Det er en stor logistisk udfordring, men vi har prøvet det mange gange før og har samtidig en rigtig god dialog med både skoleledelsen og rådgiverne fra Erik Arkitekter, siger direktør Søren Worup.

Færch & Co. er hovedentreprenør på projektet og udfører vægge, lofter, indvendige døre og tagarbejde i egenproduktion. I første omgang renoveres kælderen sideløbende med en tagudskiftning. Herefter følger stueetagen og første sal. Hele projektet afsluttes i 2022.

I modsætning til mange andre brancher er byggeriet indtil videre sluppet nådigt gennem corona-krisen. Det hænger ikke mindst sammen med, at man i branchen har formået at holde byggepladserne kørende ved hurtigt og effektivt at imødekomme myndighedernes anbefalinger. Således er virtuelle møder, forskudte pauser, afstand og god håndhygiejne hurtigt blevet en del af hverdagen.

Det gælder også på Gl. Lindholm Skole, hvor de respektive faggrupper i videst mulige omfang arbejder forskudt. Desuden er skurbyen placeret i udkanten af området for at for at sikre fuldstændig adskillelse mellem håndværkere og skolens børn og personale.

- Det er i bund og grund et spørgsmål om skabe rammerne for, at så mange håndværkere som muligt kan arbejde samtidigt uden at komme tæt på hinanden. Vi har stor erfaring med byggeledelse og et tæt og tillidsfuldt forhold til vores underentreprenører. Det gør, at vi kan sikre fremdriften i projektet uden at gå på kompromis med sundhed og sikkerhed, siger Søren Worup.

FAKTA: Modernisering af Gl. Lindholm Skole

Gl. Lindholm Skole er opført i 1924 med senere til- og ombygninger. Skolen består i dag af flere bygninger, der indeholder kælder, stue og 1. sal. Skolens samlede areal er 11.655 m². De to bygninger, som nu moderniseres, er bygget i 1956 og omfatter 6.740 m2 til mellemtrin, udskoling, specialundervisning, naturvidenskab, billedkunst og madkundskab. I forbindelse med renoveringen etableres desuden et produktionskøkken, nye toiletter og fællesarealer, ventilationsanlæg og en udvendig elevator.

Projektet har et budget på 28 mio. kroner og udføres for Aalborg Kommune af Færch & Co i hovedentreprise med Erik Arkitekter som totalrådgiver.

Fakta om skolen

Gl. Lindholm Skole har ca. 630 elever og ca. 100 ansatte.