Ny skole i Kødbyen

Snart får Kødbyen en ny skole med idrætshal og madskole, der forbinder områdets industrielle historie med en aktiv hverdag. Den 16. maj er der rejsegilde for byggeriet

Kødbyen i København byder på en række spisesteder, barer og gallerier. Inden længe kan det historiske kvarter også føje en skole til menuen. Ved siden af de gamle hvide slagterboder skyder en ny tresporet skole nemlig op. Skolen skal videreføre områdets særlige karakter og får ligesom slagterboderne en industriel, hvid facade med store vinduespartier. Den 16. maj er der rejsegilde for byggeriet, der har NORD Architects og BBP Arkitekter som kreatører.

Den nye skole får eget produktionskøkken med en madskole, hvor der bliver lavet mad til eleverne. Eleverne deltager på skift i madlavningen, og køkkenet indgår også i undervisningen, hvor børnene lærer om fødevarer, madspild og sunde madvaner. Dermed bliver Kødbyens forhistorie som centrum for byens madproduktion videreført i skolens faciliteter.

Udover madskole kommer skolen også til at byde på en stor idrætshal, som kan rumme mere pladskrævende idrætsaktiviteter og arrangementer end en almindelig idrætssal. Idrætshallen kan bruges af foreningslivet uden for skoletid til gavn for elever, lokalmiljø og københavnere.

Det er den nuværende Gasværksvejens Skole, som flytter ind i skolen i Kødbyen på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevgade. Skolen har plads til 840 elever.

Fakta

0.-3.-klasserne (indskoling) får til huse øverst i bygningen med udgang til udearealer på taget af bygningen.

4.-6.-klasserne (mellemtrin) og 7.-9.-klasserne (udskoling) er midterst i bygningen med adgang til skolegården i niveau med det omgivende bykvarter.

Nederst i skolebygningen er bl.a. madskole og idrætshal placeret i tæt forbindelse med den omgivende by.

Det er entreprenørfirmaet BAM Danmark A/S, der opfører skolen. Det er entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, der startede byggeprocessen op med nedrivning, udgravning og klargøring af byggepladsen. Norconsult og BOGL landsksabsarkitekter er også en del af teamet.

Den samlede anlægsbevilling er på 516 mio. kr. til hele byggeriet.